Methodologie 1

2018-2019

Doel vak

Kennismaking met methoden van empirisch onderzoek om zelfstandig
wetenschappelijk te kunnen redeneren, schrijven en spreken. Je maakt
kennis met een groot aantal methodologische begrippen en denkwijzen en
leert deze toepassen op naar verhouding eenvoudige problemen. Ook oefen
je met wetenschappelijke verslaglegging.

Inhoud vak

Aan de orde komen:
- wetenschapstheorie
- logische redeneringen
- beschrijvend, relationeel en experimenteel onderzoek
- empirische cyclus
- meetschalen
- betrouwbaarheid en validiteit
- steekproef en populatie
- onafhankelijke en afhankelijke variabelen
- contaminerende variabelen en random error
- binnen-proefpersonen en tussen-proefpersonen designs
- factoriële en kleine-N designs
- hoofd en interactie effecten
- nul hypothese en testen van significantie
- t-testen
- de plaats van statistiek in wetenschappelijk onderzoek

Onderwijsvorm

Twee colleges en een werkgroep per week
Contacturen: 168 (28 hoorcollege, 14 werkcollege, 3 tentamen, 123
zelfstudie).

Toetsvorm

- Tentamen (multiple choice; 60%) en opdracht (eindopdracht, 40%). Beide
deelresultaten moeten voldoende zijn (5.5) om te slagen voor de cursus.
- Aanwezigheidsplicht bij de werkgroepen.


Deelcijfers (tentamen en eindopdracht) behouden hun geldigheid in de
studiejaren volgend op het studiejaar waarin zij zijn behaald.

Literatuur

- Graziano, AM & Raulin, ML. (2014) Research Methods; A Process of
Inquiry. Eighth Edition (verkrijgbaar in de VU boekhandel).
- Los, S.A. The role of statistics in behavioral research. Syllabus die
als pdf beschikbaar zal worden gemaakt.
Starreveld, P.A. (2018). Verslaglegging van Psychologisch Onderzoek (4e
editie). Den Haag: Boom Uitgevers
- Werkboek Methodologie 1.

Overige informatie

Colleges en werkgroepen in het Engels of colleges en werkgroepen in het
Nederlands afhankelijk van de gekozen studievariant.

Afwijkende intekenprocedure

Studenten kunnen zich voor dit vak niet intekenen via VUnet. Zij worden ingetekend door de studieadministratie.

Algemene informatie

Vakcode P_BMETHOD_1
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands / Engels
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Vakcoördinator dr. S.A. Los
Examinator dr. S.A. Los
Docenten dr. S.A. Los

Praktische informatie

Voor dit vak kun je niet zelf intekenen; het onderwijsbureau van jouw faculteit tekent je in.

Werkvormen Hoorcollege*, Werkcollege*

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.