SG_algemeen

Sociologie

2018-2019

De premaster Sociologie is een voorbereiding op de masteropleiding Sociologie. Bij Sociologie staat maatschappelijke participatie centraal. Wat belemmert (groepen) mensen om deel te nemen aan de samenleving? Welke rol speelt hun achtergrond daarin? En op welke manier is daar iets aan te doen? Ook leer je hoe maatschappelijke veranderingen van invloed zijn op het belang dat een samenleving hecht aan de participatie van verschillende groepen. In de premasteropleiding staat het aanleren van wetenschappelijke vaardigheden centraal. Na een inleiding in de sociologie volg je vakken waarin academische vaardigheden en methoden van onderzoek centraal. Je sluit de premaster af met een klein eerste eigen onderzoek.

Info

Niveau Premaster
Taal Nederlands
Duur 1 jaar
Vorm Voltijd
Studiepunten 30 EC
Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen