Premaster Moderne samenlevingen

2018-2019

Doel vak

Deze cursus is een introductie in de sociologie als discipline. De
cursus heeft tot doel de studenten naar de samenleving te leren kijken
en deze te analyseren 'als een socioloog'. De student leert met welke
vragen sociologen zich bezighouden, en welke de voornaamste concepten en
theorieën zijn die de klassieke sociologie (tot ongeveer het einde van
de 20e eeuw) heeft ontwikkeld als antwoord daarop.

Inhoud vak

Centraal is deze cursus staat de ontwikkeling en opkomst van de
zogenoemde moderne samenlevingen. Het moderniseringsproces is een van de
centrale veranderingsprocessen waar sociologen zich mee bezig houden. In
de loop van de 19e eeuw is de sociologie ontstaan als een antwoord op de
vele sociale vragen en problemen die het moderniseringsproces opriep.
Deze sociologische verkenning van maatschappelijke veranderingen is
vervlochten met de behandeling van drie hoofdvragen van de sociologie,
drie belangrijke problemen waarmee moderne samenlevingen worden
geconfronteerd: het cohesievraagstuk, het ongelijkheidsvraagstuk en het
identiteitsvraagstuk. Deze drie hoofdvragen worden bestudeerd vanuit de
centrale vraag naar sociale structuur en sociale verandering.
Belangrijke klassiek-sociologische denkers worden behandeld, en
verschillende in het Engels vertaalde teksten van hen worden bestudeerd.

Onderwijsvorm

Hoorcollege en werkgroep

Toetsvorm

Opdrachten; deeltentamen

Literatuur

van Hoof, J., & van Ruysseveldt, J. (2008). Sociologie en de moderne
samenleving: Maatschappelijke veranderingen van de industriële
omwenteling tot in de 21ste eeuw. Den Haag: Boom. Alle drukken; de
uitgave van 2008 is de zevende ongewijzigde oplage van het in 1996
verschenen boek. € 63,50. ISBN 978-90-5352-289-9. Deel 1: hoofdstuk 1-8
(p. 17 t/m 184). Deel 2: hoofdstuk 9-17 (p. 187 t/m 415).
Elliott, A., & Lemert, C. (2014). Introduction to contemporary social
theory. Taylor & Francis. 480 pagina's, ebook ISBN 9781136237379 €38,
paperback ISBN 9780415525732 € 47. Uit dit boek worden de hoofdstukken 1
t/m 6 behandeld.

Doelgroep

Premaster studenten sociologie

Overige informatie

Let op: De premastercursussen Sociologie vinden één keer per week en
altijd op de vrijdagen plaats.

Algemene informatie

Vakcode S_PMMS
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 0
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen
Vakcoördinator prof. dr. T.G. van Tilburg
Examinator prof. dr. T.G. van Tilburg
Docenten J.C. Swinkels
prof. dr. T.G. van Tilburg

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep, Practicum