SG_algemeen

Health Sciences

2019-2020

De premaster Health Sciences is specifiek ontwikkeld als voorbereiding op de master Health Sciences aan de VU. Het is een eenjarig Nederlandstalig deeltijdprogramma (30 EC) waarin studenten 5 cursussen van elk 6 EC volgen. Er is één contactdag per week (hierbij wordt uitgegaan van een 21-urige studieweek, overige uren zijn zelfstudie). De contacturen zijn gepland op dinsdag of op vrijdag, dit kan per premastercursus verschillen. LET OP: de master Health Sciences waar de premaster je op voorbereidt is een voltijd opleiding.


Premasterstudenten volgen drie cursussen Methodologie en Toegepaste Biostatistiek, één cursus Kwalitatief Onderzoek en één specialisatiecursus, die de student voorbereidt op één van de vijf specialisaties binnen de master Health Sciences. Daarnaast loopt door de premastervakken een leerlijn voor de ontwikkeling van academische vaardigheden, zoals wetenschappelijk schrijven, mondeling presenteren en informatievaardigheden.


Info

Niveau Premaster
Taal Nederlands
Duur 1 jaar
Vorm Voltijd
Studiepunten 0 EC
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen