Students

Culture, Organization and Management

2019-2020

Het premasterprogramma COM bereidt studenten gericht voor op de internationale Master’s Culture, Organization and Management. Het beslaat drie inhoudelijke vakken en een thesis. In het vak Kernthema’s organisatietheorie wordt een brede basis in de organisatiewetenschappen gelegd die in het Engelstalige Organizational Culture and Change een specifieke toespitsing krijgt. Daarnaast worden kwalitatieve onderzoeksmethoden getraind in Methoden en Technieken van Kwalitatief Organisatieonderzoek. In de thesis, die in het Engels geschreven wordt, laten studenten zien dat zij methoden en theorieën met elkaar kunnen verbinden, waarmee zij voldoen aan de ingangseisen voor het Master programma.

Info

Niveau Premaster
Taal Nederlands
Duur 1 years
Vorm Voltijd
Studiepunten 30 EC
Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen