SG_algemeen

Theology and Religious Studies

2019-2020

De meeste master-programma’s van Theology & Religious Studies zijn toegankelijk zonder een premaster te doen. Daarop zijn drie uitzonderingen:

• Indien men vanuit het HBO instroomt in de universiteit is een nederlandstalige premaster HBO-instroom verplicht, ongeacht de specifieke HBO-opleiding waarmee men instroomt:
Het uitgangspunt is, dat voor een goede aansluiting vooral een omschakeling nodig is van een HBO-focus op praktijkgerichte vaardigheden naar een WO-focus op academische vaardigheden, naast inhoudelijke bijscholing in een bepaald vakgebied. Daartoe is een overbruggings-programma ontwikkeld, uitgesmeerd over een heel jaar maar qua studiebelasting 30 EC, dus de helft van een voltijd-programma (vergelijk: een heel jaar voltijd is 60 EC).
• Indien men zich wil kwalificeren voor toelating tot de engelstalige master Orthodox Christianity:
The programme of five courses focuses on what is shared by the Orthodox of both families: the ‘Eastern Orthodox’ (Greek, Slavic, Arabic, Rumanian etc. traditions) and the ‘Oriental Orthodox’ (Coptic, Syriac, Ethiopic, etc. traditions). Introduction to Orthodox Christianity, its history, its theology, Bible exegesis, liturgical theology, and pastoral care.
• Indien men wil worden toegelaten tot de master van het Hersteld Hervormd Seminarie:
Het HHS heeft als uitgangspunt dat men alle HHS vakken in de driejarige bachelor moet volgen, waarop dan wel vrijstellingen gegeven kunnen worden voor een aantal vakken indien men een verzoek daartoe richt tot de facultaire toelatingscommissie. Voor studenten van de CHE Ede is er een tweejarige (niet driejarige, dus verkorte) bachelor, te vinden onder Joint Bachelor Theologie Godgeleerdheid, HHS Verkort (Voltijd en Deeltijd) 2017-2018. 

Info

Niveau Premaster
Taal Nederlands
Duur 1 jaar
Vorm Voltijd en deeltijd
Studiepunten 60 EC
Faculteit Faculteit Religie en Theologie
Premaster Theology and Religious Studies, Specialisatie HBO regulier
Omschrijving
Volg naast de modules Niet-Christelijke Religies (G_NCREL; 6 ec),
Wetenschapsfilosofie van theologie en religiewetenschappen (G_WFILTR; 6
ec), Voorbereiding scriptie (G_VOOBASCR; 6 ec) en Premaster Thesis
(G_PMTHESIS; 6 ec), een keuzevak (6 ec) in periode 3 of periode 4.
Naam vak Periode Credits Code
Premaster Thesis Ac. Jaar (sept) 6EC G_PMTHESIS
Niet-Christelijke Religies P1 6EC G_NCREL
Wetenschapsfilosofie van theologie en religiewetenschappen P2 6EC G_WFILTR
Hermeneutiek P3 6EC G_BHERM
Islamitische ethiek P3 6EC G_ISLAMET
Religions and Gender P3 6EC G_RELGEN
Bijbelse Theologie P4 6EC G_BTBSDS
Buddhist Modernism/Global Buddhism P4 6EC G_BMGB
Christendom P4 6EC G_CHRIST
Comparatieve methoden: Focus op mythen P4 6EC G_CMETH
Ethische theorieën P4 6EC G_ETHTHEOR
Geschiedenis van de Islam na 1800 P4 6EC G_GESISNA18
Godsdienstpedagogiek P4 6EC G_GODSPED
Jodendom P4 6EC G_JODEN
Missiologie / Oecumenica P4 6EC G_BMISO
Praktische Theologie II BS P4 6EC G_PT2BSDS
Reformatiegeschiedenis P4 6EC G_BREFKGS
Seculiere levensbeschouwing: Focus op humanisme P4 6EC G_SECLEVB
Systematische Theologie BS P4 6EC G_SYSBS
Voorbereiding scriptie P5 6EC G_VOOBASCR