SG_algemeen

Politicologie

2018-2019

De bacheloropleiding Politicologie richt zich op het bestuderen van machtsprocessen in de nationale en internationale orde. Hierbij staan drie elementen centraal. Ten eerste, de behartiging van conflicterende belangen door politieke partijen, maatschappelijke bewegingen en organisaties (input). Ten tweede, de regels en politieke instituties waarin die conflicten worden beslecht en politieke besluiten worden genomen (throughput). En ten slotte de beleidsuitkomsten en de doorwerking daarvan in de samenleving (output). Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de mondialisering van de wereldpolitiek en hoe deze doorwerkt in de betrekkingen tussen staten en in de politiek en beleidsvorming binnen nationale politieke systemen.

Info

Niveau Bachelor
Taal Nederlands / Engels
Duur 3 jaar
Vorm Voltijd
Studiepunten 180 EC
Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen
Bachelor Politicologie jaar 2
Bachelor Politicologie, afstudeerrichting Mondiale politiek
Naam vak Periode Credits Code
Comparative Political Research P1 6EC S_CPR
International Relations and Global Governance P1 6EC S_IRGG
EU Governance in an International Context P2 6EC S_EUGIC
Global Political Economy P2 6EC S_GPE
Research Project Political Science P2+3 6EC S_RPPS
Wetenschapsfilosofie P4 6EC S_WF
Governing Global Challenges P4+5+6 6EC S_GGC
Political Participation and Protest P5 6EC S_PPP
Social Science for Society 1
Omschrijving
Please note: this course is part of the FSS-Faculty Program "Social
Sciences for Society" that consists of three tracks: Globalization 1&2,
Diversity 1&2 and Networks 1&2.
Students can register for one of these tracks only, and switching
between tracks is not possible. Students follow either Diversity 1 ánd 2
OR Globalization 1 ánd 2 OR Networks 1 ánd 2.
Naam vak Periode Credits Code
Diversity 1 P4 6EC S_D1
Globalization 1 P4 6EC S_G1
Networks 1 P4 6EC S_N1
Social Science for Society 2
Omschrijving
Please note: this course is part of the FSS-Faculty Program "Social
Sciences for Society" that consists of three tracks: Globalization 1&2,
Diversity 1&2 and Networks 1&2.
Students can register for one of these tracks only, and switching
between tracks is not possible. Students follow either Diversity 1 ánd 2
OR Globalization 1 ánd 2 OR Networks 1 ánd 2.
Naam vak Periode Credits Code
Diversity 2 P5 6EC S_D2
Globalization 2 P5 6EC S_G2
Networks 2 P5 6EC S_N2
Bachelor Politicologie, afstudeerrichting Nationale politiek en bestuur jaar 2
Naam vak Periode Credits Code
Comparative Political Research P1 6EC S_CPR
Public Management P1 6EC S_PM
Economie, markt en overheid P2 6EC S_EMO
EU Governance in an International Context P2 6EC S_EUGIC
Research Project Political Science P2+3 6EC S_RPPS
Wetenschapsfilosofie P4 6EC S_WF
Governing Global Challenges P4+5+6 6EC S_GGC
Recht van overheid en bedrijf P5 6EC S_ROB
Social Science for Society 1
Omschrijving
Please note: this course is part of the FSS-Faculty Program "Social
Sciences for Society" that consists of three tracks: Globalization 1&2,
Diversity 1&2 and Networks 1&2.
Students can register for one of these tracks only, and switching
between tracks is not possible. Students follow either Diversity 1 ánd 2
OR Globalization 1 ánd 2 OR Networks 1 ánd 2.
Naam vak Periode Credits Code
Diversity 1 P4 6EC S_D1
Globalization 1 P4 6EC S_G1
Networks 1 P4 6EC S_N1
Social Science for Society 2
Omschrijving
Please note: this course is part of the FSS-Faculty Program "Social
Sciences for Society" that consists of three tracks: Globalization 1&2,
Diversity 1&2 and Networks 1&2.
Students can register for one of these tracks only, and switching
between tracks is not possible. Students follow either Diversity 1 ánd 2
OR Globalization 1 ánd 2 OR Networks 1 ánd 2.
Naam vak Periode Credits Code
Diversity 2 P5 6EC S_D2
Globalization 2 P5 6EC S_G2
Networks 2 P5 6EC S_N2
Honours Programme
Naam vak Periode Credits Code
HP Research Colloquium in Political Science P4+5+6 6EC S_HPRCps
HP Students for a Future Society P5 6EC S_HPS4FS
Interdepartmental Honours Courses
Omschrijving
The interdisciplinary components of the Honours Programme are taught
mainly in the evening by lecturers from Vrije Universiteit, the
University of Amsterdam and Amsterdam University College, as well as
guest lecturers from the Netherlands and abroad. The classes are small
and you will be expected to give presentations, write papers and make an
active contribution to discussions.

You have to choose at least 12 credits of Interdepartmental honours
courses from the overview of interdepartmental honours courses, as well
as an application form, at: http://www.vu.nl/honourscourses.
Naam vak Periode Credits Code
God-Man-World 6EC OH_GMW
Governing Security 6EC OH_GS
Health and Psychosocial Factors in older Persons 6EC OH_HPF
How to survive 2050 6EC OH_HTS
HP UvA: Carte Blanche 6EC OH_UCB
HP UvA: creativiteit 6EC OH_UCREA
HP UvA: Learning Lab 6EC OH_ULL
Labyrint 12EC OH_ULA
Life and Work 6EC OH_LAW
Power and Change 6EC OH_UPC
Religion, Identity, Conflict 6EC OH_RIC
The Roman Empire 6EC OH_TRE
Theories of Consciousness 6EC OH_TOC
Brain and Behavior Semester 1, Semester 2 6EC OH_BAB
Vak nog zonder naam Semester 1, Semester 2 8EC OH_EXT1
Climate Change Semester 2 6EC OH_CC
Illness-Image-Metaphor: Cancer in public discourse Semester 2 6EC OH_IIM
Impact of an Empire Semester 2 6EC OH_IE
Masters of Suspicion (HP UvA) Semester 2 6EC OH_UMS
The Future Entrepreneur Semester 2 6EC OH_FE
Keuzeruimte Politicologie
Omschrijving
De keuzeruimte kun je invullen met:
- minor
- keuzevakken
- stage
- studeren in het buitenland.
Zie VUnet voor meer informatie.
Universiteitsminoren
Omschrijving
De universiteitsminoren
- Zijn in principe toegankelijk voor alle bachelorstudenten van alle
faculteiten.
- Kennen voor sommige minoren een toegangseis.
- Hebben een vaste omvang van 30 EC.
- Vooraf geen toestemming van je eigen examencommissie nodig om de 30 EC
van deze minor mee te laten tellen in het afstudeerpakket van je
opleiding.
- Indien een bepaald vak uit de universiteitsminor onderdeel uitmaakt
van je reguliere curriculum, kun je deze minor niet (volledig) volgen
omdat vakken niet twee keer kunnen meetellen. Vraag in dat geval
toestemming van de examencommissie voor de invulling van de
profileringsruimte.
Minor Brain and Mind
Omschrijving
The purpose of this minor is to acquaint the student with different
disciplines within the field of Neuroscience. The student will become
familiar with the workings and functions of different types of brain
cells and brain areas. The student will learn how this knowledge can be
used to understand characteristics of the healthy brain (e.g.,
perception, attention, learning and memory), of the developing brain
(pre- and postnatal), and of the diseased brain (e.g., depression,
addiction, eating disorders).
In addition, the students will be familiarized with recent findings from
the fields of human genetics and will actively participate in
nature-versus-nurture debates. Finally, this minor provides an
introduction into recent technological advances in brain-machine
interfaces, deep brain stimulation, and robotics in the context of
Neuroscience. The integration of disciplines such as biology,
psychology, sociology, and genetics, is central to this minor. Students
learn to think critically about how knowledge of the brain and the human
genome can be applied to tackle societal issues.
Naam vak Periode Credits Code
Cognitive Neuroscience P1 6EC AB_1056
Nature versus Nurture P1 6EC AB_1057
Brain in Trouble P2 6EC AB_1038
The Developing Brain P2 6EC AB_1059
Mind and Machine P3 6EC AB_1060
Minor Business Administration
Omschrijving
Why are some companies outperforming their rivals? How is it that
companies like Nike and ASML are responsive to changes in customer
preferences and are successfully battling their competitors, whereas
companies like General Motors and Philips struggle? Why are companies
like Airbnb and Uber successful in developing and selling product and
service innovations, whereas publishers and record companies lack
innovative capacity? How is it possible that long-existing companies are
surpassed by new venture start-ups with radical different business
approaches, such as Shapeways and Blendle? The answers to these
questions show that high-performing companies excel in using new ways of
management and organization. Specifically, these companies have business
models that work in today’s dynamic environment.

In the Minor in Business Administration you will learn to build, assess,
and change business models and tackle management and organization
issues.

The Minor in Business Administration is a 30 EC programme taught in
English. You will become familiar with the foundations of business
administration: strategy, marketing, finance, accounting, logistics,
technology, and human resource management. Using business model
thinking, you will combine and apply the knowledge from these
disciplines to study businesses. In addition, midway the programme you
are asked to select a specialization theme, which enables you to obtain
a deeper understanding about the relationship between your profession
and a business discipline. In addition to academic skills, the programme
emphasizes professional skills, including creativity, communication,
reflexivity, and consultancy. The Minor Business Administration provides
you with knowledge and skills to successfully act in dynamic
organizations, irrespective of your professional background.

Students in the BSc programmes Economics and (International) Business
Administration are excluded from participating in this University Minor.
Naam vak Periode Credits Code
Business Professionals P1 6EC E_MB_BPROF
Foundations of Business Administration P1 6EC E_MB_FBA
Business Model Assessment P2 6EC E_MB_BMA
Business Model Innovation P2 6EC E_MB_BMI
Business Project P3 6EC E_MB_BPROJ
Minor Global Food Security
Omschrijving
Global food security is at the core of many of today’s societal
problems, varying from undernourished children to obese adults and
elderly; climate change presents a challenge for future food production;
novel technologies raise ethical questions with respect to animal
welfare, preservation of biodiversity, and protection of national policy
autonomy. These and many other societal issues are part of the content
of this course. These insights will be useful to a variety of academic
and societal fields, and may help you to choose your master’s programme.

This minor takes real world problems as a starting point. Examples,
assignments and (guest)lectures will be based on the variety of actual
challenges related to food security. Throughout the minor, culminating
in an advisory report in the last course, you will conduct an assignment
for a real organization active in the field of food security; e.g. the
Ministry of Economic Affairs; Oxfam Novib; FrieslandCampina.

Jobs are increasingly about combinations of insights and skills rather
than specialized knowledge only. In this minor you will acquire skills
and insights from different scientific backgrounds to be able to conduct
interdisciplinary research. The fact that this minor is offered by the
Amsterdam Centre for World Food Studies, an institute that brings
together researchers from different faculties of the VU to conduct
inter- and transdisciplinary research on food security, guarantees the
richness of skills and methods taught.
Naam vak Periode Credits Code
Agriculture for Food and Nutrition Security P1 6EC E_MG_AFNS
Challenges of Food and Nutrition Security P1 6EC E_MG_CFNS
Economics and Politics for Food and Nutrition Security P2 6EC E_MG_EPFNS
Food and Quality of Life P2 6EC E_MG_FQL
Applications in Food and Nutrition Security Analysis P3 6EC E_MG_AFNSA
Minor Managing Digital Innovation
Omschrijving
The opportunities of the digital era are essentially unlimited.
Innovative technologies may completely change how business and design
processes are set up, while new directions for fruitful start-ups are
countless. This calls for new and strategic ways of organising these
opportunities to innovate in the digital world. If you are interested in
new, exciting ways to organise for digital innovation, if you want to
learn how new digital technologies such as big data, 3D printing and
robotization change the way of working in your own field of expertise;
if you are interested in how to design and organise pervasive digital
technologies, if you would like to start your own Spotify, Uber or
Airbnb in your own specific discipline and would like to learn how to do
so; if you are interested in new professional, organisational and
managerial insights related to digital innovation, this minor is for
you.

This minor is a 30 EC programme taught in English. The programme
consists of five courses taught during the first semester of the third
year of your Bachelor program.

Students in the Bachelor programmes (International) Business
Administration are excluded from participating in this university minor.
Naam vak Periode Credits Code
Introduction to Digital Innovation P1 6EC E_MM_IDI
Strategic Management of Technology and Innovation P1 6EC E_BK3_SMTI
Business Intelligence and Analytics P2 6EC E_MM_BIA
New Ways of Working P2 6EC E_MM_NWW
Ethics of Algorithms P3 6EC E_MM_ETHA
Minor Economics
Omschrijving
What is the future of employment in the face of technical innovation?
Why does the discovery of natural resources make a country sometimes
poorer rather than richer? How can we keep the pension and health care
system sustainable if there are only half as many working age people?
Why do economic crises occur? These questions illustrate how economics
touches upon the most pressing problems of today: economic well-being,
inequality and sustainability. In the minor in Economics you will learn
to tackle economic issues by learning to think like an economist.

The minor in Economics is a 30 EC programme taught in English. You will
become familiar with the development of economic thought, including the
principles of micro- and macroeconomic theory and key insights from
empirical economic analysis. You will gain insight into the role of
economic policy, learning to identify when markets fail and when policy
interventions may provide solutions. Finally, you learn to take a
structured approach to solving practical problems using economic core
concepts. Upon completion you will have a proven ability to apply sound
economic reasoning to a range of issues on a micro- and macroeconomic
level, for example related to health, law, environment, finance, labor,
transport, and development.

Students in the BSc programmes Economics and Business Economics as well
as Econometrics are excluded from participating in this university
minor.

Our general Canvas page for the minor can be accessed by anyone with a
valid VU Net ID, https://canvas.vu.nl/courses/27772
Naam vak Periode Credits Code
Development of Macroeconomic Thought P1 6EC E_ME_DMT
Foundations of Microeconomics P1 6EC E_ME_FM
Business Cycles and Stabilization Policy P2 6EC E_ME_BCSP
Structural Policy P2 6EC E_ME_SP
Applications in Economic Policy: Policy Analysis, Formulation and Evaluation P3 6EC E_ME_AEP
Minor Gender and Diversity
Omschrijving
In this multidisciplinary minor you will learn how to critically
perceive contemporary discussions in science and society from the
perspective of gender and diversity. You will gain knowledge of the
relevant theories on gender, race, ethnicity and sexual orientation in
the disciplinary fields of history, philosophy, literature, medicine,
sociology and anthropology, and theology. You develop a diverse
perspective in discussions with students from other disciplines in the
classroom. In assignments you apply the knowledge achieved to your own
disciplinary field.


Choose 2 out of 3 courses in period 2: American Film; From Cell to
Society; Identity, Diversity and Inclusion
Naam vak Periode Credits Code
The Personal is Political: Biography, Gender and Diversity P1 6EC L_AABAALG068
Critical Perspectives on Science P1+2+3 6EC W_CPOS
American Film: Cinematic Representations of the "Other" P2 6EC L_ELBAELK208
From Cell to Society P2 6EC W_FCTS
Identity, Diversity and Inclusion P2 6EC S_IDI
Religions and Gender P3 6EC G_RELGEN
Minor Psychologie en het Brein
Omschrijving
De kennis over de psyche en ons brein groeit snel. Wekelijks verschijnen
er artikelen en boeken met baanbrekende inzichten over de werking van
onze hersenen en het effect hiervan op ons gedrag. Deze kennis verandert
de wereld, met steeds sterk wordende effecten op marketing, rechtspraak,
technologie, computers, onze voeding en de economie. Het geeft ons
inzichten in waarin en waarom we van elkaar verschillen, en helpt ons
bepaalde groepsprocessen in de maatschappij te verklaren. Kennis over de
psychologie en ons brein zijn een must voor iedereen die wil begrijpen
waarom we doen wat we doen.

Doel
De minor Psychologie en het brein laat studenten kennismaken met de
vakgebieden die gedrag en brein onderzoeken. Studenten krijgen in de
minor een overzicht van de psychologie en de cognitieve
neurowetenschappen, en worden vervolgens geïntroduceerd in de manier van
onderzoek doen in deze velden. De doelstellingen hierbij zijn bij de
student:
a. de kennis aan te brengen om met verstand te oordelen over claims die
zowel binnen als buiten de wetenschap over psyche en brein worden
gemaakt,
b. de vaardigheden bij te brengen om zelf onderzoek te doen naar psyche
en brein.

Doelgroep:
De minor is aantrekkelijk voor studenten met een algemene interesse in
psychologie en de hersenen, met voorkennis van statistiek (zoals
aangeboden in bachelors in de sociale wetenschappen, economie, exacte en
biomedische wetenschappen).

Ingangseisen:
-Minstens 90 EC behaald binnen één bachelorprogramma.
-Minstens 6 EC behaald aan statistische vakken.

Aantal deelnemers:
Er geldt een maximum van vijftig studenten per jaar, die op basis van
First come First serve worden gekozen.
Naam vak Periode Credits Code
Evolutionary Psychology P1 6EC P_BEVOLPS
Inleiding Psychologie (UM) P1 6EC P_UINLPSY
Biologische Psychologie (UM) P2 6EC P_UBIOPSY
Genes in Behaviour and Health P2 6EC P_BGBEHE
Neuropsychologie (UM) P3 6EC P_UNEUPSY
Law and Global Society (Minor)
Omschrijving
Globalisation impacts the way we live. We meet different people, learn
about diverse cultures, and internet facilitates world-wide
communication and information exchange. Law traditionally focuses on
nation states, but topics like migration, internet, climate, and
terrorism do not stop at the border. Quite the contrary. The objective
of this minor is to become aware of the fact that many societal issues
ask for a transboundary approach to law.

The minor explores the role of law in defining and resolving social
issues concerning the globalisation of societies. Central topics are
migration (transnational movement), internet (transnational
communications) and climate change (transnational action).
This minor offers students insight in questions, such as:
• Why transnational issues are not suited for unilateral, national
actions;
• What states can do within international law (such as European Union
law);
• The ways in which states are currently responding to these issues;
• The criticism of the current actions and regulations;
• Future perspectives.
After completing this minor, the student has knowledge of the core of
the legislation concerning the three topics, has gained insight in the
most important critique and analysis of this legislation (from a legal,
policy-orientated, sociological, anthropological and/or philosophical
perspective), and is capable of critically judging proposed changes. For
each of the topics the student knows which actors play a role in making
rules and policy, how states work together (or not), the consequences of
this (lack of) cooperation and the future perspective for transnational
regulations in migrations, climate change and internet. Knowledge of
these ‘case studies’ and the theory involved also enables student to
independently reflect on other areas of transnational problems, such as
security.
Naam vak Periode Credits Code
Human Rights and the Border P1 6EC R_HumRB
Internet Governance P1 6EC R_InternGov
Climate Change Law P2 6EC R_TL-TP
Human Rights and Citizenship P2 6EC R_HumRC
Current Issues in Migration Law P3 3EC R_HumRCI
Current Issues in Transnational Law P3 3EC R_CIsTrL
Minor Development and Global Challenges
Omschrijving
This minor explores a number of burning issues in the global world, such
as environment and sustainability, poverty and unequal economic growth,
global political economy, diversity and inequality, and urbanization.
Contrary to the previous minor entitled Development Studies, which
focused on issues surrounding poverty and social inequality in less
developed countries, or the Global South, this new minor approaches the
aforementioned issues through an understanding of “development” as a
field that not only pertains to so-called developing countries but also
to our own western, so-called developed, societies. In other words, the
minor Development and Global Challenges addresses a select number of
burning issues far away and in our own backyards.
The minor both addresses the policy level (including the role of states,
transnational corporations, and non-governmental organizations) and
local responses to contemporary global challenges; The minor critically
assesses earlier conceptualizations and approaches (governance) of
development and discusses their successes and failures; The minor
examines local responses to aforementioned issues, the importance of
political empowerment, and the conditions under which these responses
(and strategies) have been/can be successful; The minor addresses global
challenges such as environmental issues, urbanization and
sustainability, and social inequality both in the global south as well
as in the so-called developed world; The minor acknowledges the fact
that global challenges and burning issues are deeply connected at a
global scale, and need to be confronted at different levels (global,
national, local)
Naam vak Periode Credits Code
Development and Globalization P1 6EC S_DG
Environment and Development P1 6EC S_ED
Global Political Economy P2 6EC S_GPE
Identity, Diversity and Inclusion P2 6EC S_IDI
Urban Studies P2+3 6EC S_UBS
Keuzevakken FSW
Naam vak Periode Credits Code
Comparative Political Research P1 6EC S_CPR
Development and Globalization P1 6EC S_DG
Environment and Development P1 6EC S_ED
Inleiding Filantropie P1 6EC S_IF
International Relations and Global Governance P1 6EC S_IRGG
Kwantitatieve onderzoeksmethoden P1 6EC S_KWOM
Marketing- en persuasieve communicatie P1 6EC S_MPC
Onderzoekspracticum 1: Verdieping van kwantitatieve methoden P1 6EC S_OP1
Political and Economic Anthropology P1 6EC S_PEA
Public Management P1 6EC S_PM
Sociaal kapitaal en netwerken P1 6EC S_SKN
Economie, markt en overheid P2 6EC S_EMO
EU Governance in an International Context P2 6EC S_EUGIC
Global Political Economy P2 6EC S_GPE
History and Theory of Anthropology P2 6EC S_HTA
Identity, Diversity and Inclusion P2 6EC S_IDI
Interpersoonlijke communicatie P2 6EC S_IPC
Media Entertainment P2 6EC S_ME
Nation and Migration P2 6EC S_NM
Non-Profit en Charity Marketing P2 6EC S_NPCM
Onderzoekspracticum 2: Verdieping van kwalitatieve methoden P2 6EC S_OP2
Organizational Culture and Change P2 6EC S_OCC
Public Relations and Reputation Management P2 6EC S_PRRM
Sociologische theorie 2: Sociologie van de laatmoderne samenleving P2 6EC S_ST2SLS
Strategie en besluitvorming P2 6EC S_SB
Urban Studies P2+3 6EC S_UBS
Communicatieklassiekers P3 6EC S_CK
Media, maatschappij en politiek P3 6EC S_MMP
Besturen van de samenleving P4 6EC S_BS
Challenges of the 21st Century P4 6EC S_C21C
Contemporary Social and Political Philosophy P4 6EC S_CSPP
Digital Anthropology P4 6EC S_DA
Filosofie van management en organisatie P4 6EC S_FMO
Gedrag en communicatie in organisaties P4 6EC S_GCO
History of Political Thought P4 6EC S_HPT
New Media Challenges P4 6EC S_NMC
Organiseren in de 21e eeuw P4 6EC S_O21
Wetenschapsfilosofie P4 6EC S_WF
Beleid en besluitvorming P5 6EC S_BLB
Global Religion P5 6EC S_GR
Instituties, identiteit en imago P5 6EC S_III
Nieuws en journalistiek P5 6EC S_NJ
Ondernemerschap en innovatie extern P5 6EC S_OIextern
Political Participation and Protest P5 6EC S_PPP
Recht van overheid en bedrijf P5 6EC S_ROB
Risico- en gezondheidscommunicatie P5 6EC S_RGC
Sex Work in the Times of Anti-Trafficking: From a Global Perspective P5 6EC S_SWAF
Comparative Political Research
P1 | 6EC | S_CPR
Development and Globalization
P1 | 6EC | S_DG
Environment and Development
P1 | 6EC | S_ED
Inleiding Filantropie
P1 | 6EC | S_IF
International Relations and Global Governance
P1 | 6EC | S_IRGG
Kwantitatieve onderzoeksmethoden
P1 | 6EC | S_KWOM
Marketing- en persuasieve communicatie
P1 | 6EC | S_MPC
Onderzoekspracticum 1: Verdieping van kwantitatieve methoden
P1 | 6EC | S_OP1
Political and Economic Anthropology
P1 | 6EC | S_PEA
Public Management
P1 | 6EC | S_PM
Sociaal kapitaal en netwerken
P1 | 6EC | S_SKN
Economie, markt en overheid
P2 | 6EC | S_EMO
EU Governance in an International Context
P2 | 6EC | S_EUGIC
Global Political Economy
P2 | 6EC | S_GPE
History and Theory of Anthropology
P2 | 6EC | S_HTA
Identity, Diversity and Inclusion
P2 | 6EC | S_IDI
Interpersoonlijke communicatie
P2 | 6EC | S_IPC
Media Entertainment
P2 | 6EC | S_ME
Nation and Migration
P2 | 6EC | S_NM
Non-Profit en Charity Marketing
P2 | 6EC | S_NPCM
Onderzoekspracticum 2: Verdieping van kwalitatieve methoden
P2 | 6EC | S_OP2
Organizational Culture and Change
P2 | 6EC | S_OCC
Public Relations and Reputation Management
P2 | 6EC | S_PRRM
Sociologische theorie 2: Sociologie van de laatmoderne samenleving
P2 | 6EC | S_ST2SLS
Strategie en besluitvorming
P2 | 6EC | S_SB
Urban Studies
P2+3 | 6EC | S_UBS
Communicatieklassiekers
P3 | 6EC | S_CK
Media, maatschappij en politiek
P3 | 6EC | S_MMP
Besturen van de samenleving
P4 | 6EC | S_BS
Challenges of the 21st Century
P4 | 6EC | S_C21C
Contemporary Social and Political Philosophy
P4 | 6EC | S_CSPP
Digital Anthropology
P4 | 6EC | S_DA
Filosofie van management en organisatie
P4 | 6EC | S_FMO
Gedrag en communicatie in organisaties
P4 | 6EC | S_GCO
History of Political Thought
P4 | 6EC | S_HPT
New Media Challenges
P4 | 6EC | S_NMC
Organiseren in de 21e eeuw
P4 | 6EC | S_O21
Wetenschapsfilosofie
P4 | 6EC | S_WF
Beleid en besluitvorming
P5 | 6EC | S_BLB
Global Religion
P5 | 6EC | S_GR
Instituties, identiteit en imago
P5 | 6EC | S_III
Nieuws en journalistiek
P5 | 6EC | S_NJ
Ondernemerschap en innovatie extern
P5 | 6EC | S_OIextern
Political Participation and Protest
P5 | 6EC | S_PPP
Recht van overheid en bedrijf
P5 | 6EC | S_ROB
Risico- en gezondheidscommunicatie
P5 | 6EC | S_RGC
Sex Work in the Times of Anti-Trafficking: From a Global Perspective
P5 | 6EC | S_SWAF
Minor Anthropology
Omschrijving
The minor in Social and Cultural Anthropology is a comprehensive
introduction to the discipline of social and cultural anthropology.
Anthropology is getting more and more urgent as encounters between
people of different cultures become more pervasive. The minor challenges
students to critically look at culture and the role it plays in the
world. Students will learn the core themes of anthropology and use them
to engage with current themes such as globalization, migration and
urbanization. The minor consists of 5 courses that are worth 6 EC each.
All courses are taught in English
Naam vak Periode Credits Code
Core Themes in Anthropology P1 6EC S_CTA
Development and Globalization P1 6EC S_DG
History and Theory of Anthropology P2 6EC S_HTA
Nation and Migration P2 6EC S_NM
Urban Studies P2+3 6EC S_UBS
Minor Communicatiewetenschap
Omschrijving
Het medialandschap verandert razendsnel en kennis over communicatie is
meer dan ooit nodig om deze veranderingen in goede banen te leiden. In
de minor Communicatiewetenschap leer je hoe media zich ontwikkelen in
onze digitale wereld. Je leert begrijpen hoe communicatieprocessen
werken - tussen mensen, in openbare debatten en vanuit bedrijven en
organisaties naar hun stakeholders. En je leert hoe je deze processen
kunt beïnvloeden.
Naam vak Periode Credits Code
Communicatiewetenschap P1 6EC S_CW
Marketing- en persuasieve communicatie P1 6EC S_MPC
Interpersoonlijke communicatie P2 6EC S_IPC
Media Entertainment P2 6EC S_ME
Media, maatschappij en politiek P3 6EC S_MMP
Minor Organisatiewetenschap
Omschrijving
Organisaties hebben een grote invloed op ons individuele handelen,
tegelijkertijd zijn ze zelf onderdeel van groter dynamisch geheel en
wordt hun functioneren beïnvloed door factoren als overheidsbeleid en
sociaal-economische omstandigheden. Tijdens de minor
Organisatiewetenschap bestudeer je het effect van deze dynamiek op
organisaties. Je begint met een inleidend overzicht van de hoofdstromen
in de
organisatiewetenschappen en de voornaamste theorieën en theoretici
binnen elke stroming. Je verdiept je in vraagstukken over samenwerking
en vertrouwen binnen en tussen organisaties. Je kijkt hoe de strategie
van een organisatie bijdraagt aan haar succes en ontdekt hoe de relaties
tussen cultuur, macht en identiteit veranderingsprocessen beïnvloeden.
In het vak Minorwerkgroep wordt de kennis van de verschillende vakken
aan de hand van een thema geïntegreerd. Je leert hoe je een casus kunt
analyseren en hoe je een organisatieadvies opstelt en presenteert.
Naam vak Periode Credits Code
Kernthema's Bestuurs- en Organisatiewetenschap P1 6EC S_KBO
Sociaal kapitaal en netwerken P1 6EC S_SKN
Minorwerkgroep Organisatiewetenschap P1+2+3 6EC S_MWGO
Organizational Culture and Change P2 6EC S_OCC
Strategie en besluitvorming P2 6EC S_SB
Minor Sociologie
Omschrijving
Bij Sociologie aan de VU duik je in actuele maatschappelijke
vraagstukken en problemen. Denk aan ontwikkelingen rondom vluchtelingen
en integratie, opkomend populisme, individualisering en sociale
ongelijkheid. Dit zijn onderwerpen waarover je veel hoort in de media en
waarover veel mensen een mening hebben. Als student sociologie zet je
een stap verder en analyseer je deze vraagstukken op basis van
wetenschappelijke inzichten. De minor is een introductie in de
sociologie en een uitstekende voorbereiding op de master Sociologie.
Met deze minor vergroot je verschillende vaardigheden die van pas komen
op de arbeidsmarkt, zoals het beter doorgronden van oorzaken en gevolgen
van actuele trends, het schrijven van een beleidsadvies of een
soortgelijk rapport, het vertalen van wetenschappelijke inzichten naar
mogelijke oplossingen voor actuele problemen en het samenwerken met
anderen.
Naam vak Periode Credits Code
Sociologische theorie 1: Moderne samenlevingen P1 6EC S_ST1MS
Minorwerkgroep Sociologie P1+2+3 6EC S_MWGS
Sociologische theorie 2: Sociologie van de laatmoderne samenleving P2 6EC S_ST2SLS