SG_algemeen

Tandheelkunde

2018-2019

De bacheloropleiding tandheelkunde is een driejarige opleiding die bestaat uit 180 studiepunten. De opleiding wordt afgesloten met een officieel diploma. Met het diploma mag je de internationaal erkende titel Bachelor of Science in de Tandheelkunde (BSc) voeren. Na afronding van de bacheloropleiding kun je doorstromen naar de masteropleiding Tandheelkunde, die afsluit met de internationaal erkende titel Master of Science in de Tandheelkunde (MSc).


Het onderwijsprogramma kent een thematische aanpak, geprogrammeerd in blokken en lijnen, waarbij meerdere vakgebieden samen invulling geven aan een bepaald thema. De student komt in aanraking met alle facetten van de tandheelkunde. In een aantal gevallen is dat niet meer dan een introductie, in andere gevallen leidt dat tot het competentieniveau van een beginner of gevorderde. Het eerste jaar van de bacheloropleiding heeft een oriënterend karakter waar naast tandheelkundige onderwerpen, ook medische basisvakken en wetenschapsbeoefening aan de orde komen. In het tweede en derde jaar van de bacheloropleiding verdiep je jouw kennis rondom diverse tandheelkundige thema’s en is er een sterkere verwevenheid van theorie en praktijk. Aan het eind van de bacheloropleiding beschikt de student over kennis en vaardigheden en vertoont het juiste gedrag behorend bij de diverse domeinen uit het Raamplan Tandheelkunde. 

Info

Niveau Bachelor
Taal Nederlands
Duur 3 jaar
Vorm Voltijd
Studiepunten 180 EC
Faculteit ACTA
Bachelor 1
Naam vak Periode Credits Code
Cellen en weefsels Ac. Jaar (sept) 4EC T_CELWEEF
De Gezonde Mond Ac. Jaar (sept) 8EC T_GEZMOND
Infectie en ontsteking Ac. Jaar (sept) 8EC T_INFECTIE
Introductie Ac. Jaar (sept) 6EC T_INTRO
Lijn introductie kliniek Ac. Jaar (sept) 1EC T_LINTROKLIN
Lijn Tandheelkundige vaardigheden I, communicatie Ac. Jaar (sept) 1EC T_B1TVICOMM
Lijn tandheelkundige vaardigheden I, hygiene infectie preventie Ac. Jaar (sept) 1EC T_TVIHIP
Lijn tandheelkundige vaardigheden I, klinische vaardigheden Ac. Jaar (sept) 2EC T_TVIKV
Lijn tandheelkundige vaardigheden I, preparatietoetsen Ac. Jaar (sept) 2EC T_TVIPREPTST
Lijn tandheelkundige vaardigheden I, restauratietoetsen Ac. Jaar (sept) 2EC T_TVIRESTTST
Lijn tandheelkundige vaardigheden I, vormingsdoelen Ac. Jaar (sept) 8EC T_B1TVIVORMD
Mens en wetenschap Ac. Jaar (sept) 5EC T_MENSWET
Moleculair biologische processen Ac. Jaar (sept) 4EC T_MOLBIOPROC
Orgaansystemen Ac. Jaar (sept) 8EC T_ORGAAN
Bachelor 2
Naam vak Periode Credits Code
Cariologie en de harde tandweefsels Ac. Jaar (sept) 7EC T_CARIO
De zieke mens Ac. Jaar (sept) 9EC T_ZIEKMENS
Endodontologie Ac. Jaar (sept) 7EC T_ENDO
Functieherstel met kronen Ac. Jaar (sept) 7EC T_FUNCTIEKR
Lijn tandheelkundige preventie Ac. Jaar (sept) 6EC T_LTANDPREV
Lijn tandheelkundige vaardigheden IIA, boorlicentie Ac. Jaar (sept) 3EC T_TVIIABOOR
Lijn tandheelkundige vaardigheden IIA, endotoets Ac. Jaar (sept) 3EC T_TVIIAENDO
Lijn tandheelkundige vaardigheden IIA, molaarexcaveertoets Ac. Jaar (sept) 1EC T_TVIIAMOLEX
Lijn tandheelkundige vaardigheden IIA, vormingsdoelen Ac. Jaar (sept) 1EC T_TVIIAVORMD
Lijn tandheelkundige vaardigheden IIB, kroontoets I Ac. Jaar (sept) 4EC T_TVIIBKRNI
Lijn tandheelkundige vaardigheden IIB, kroontoets II Ac. Jaar (sept) 4EC T_TVIIBKRNII
Lijn tandheelkundige vaardigheden IIB, werkbesprek. en verpl.werkst. Ac. Jaar (sept) 1EC T_TVIIBWERKB
Parodontitis I Ac. Jaar (sept) 4EC T_PAROI
Vorm en functie Ac. Jaar (sept) 3EC T_VORMFUNC
Bachelor 3
Naam vak Periode Credits Code
Diagnostiek Ac. Jaar (sept) 4EC T_DIAGNOS
Functieherstel met bruggen Ac. Jaar (sept) 4EC T_FUNCTIEBRG
Lijn preventie en behandeling, cariologie Ac. Jaar (sept) 6EC T_LPBCARIO
Lijn preventie en behandeling, intervisie Ac. Jaar (sept) 1EC T_LPBINTERV
Lijn preventie en behandeling, parodontologie Ac. Jaar (sept) 3EC T_LPBPARO
Lijn preventie en behandeling, radiologie Ac. Jaar (sept) 2EC T_LPBRADIO
Lijn tandheelkundige vaardigheden III, brugpreparaties Ac. Jaar (sept) 2EC T_TVIIIBRUG
Lijn tandheelkundige vaardigheden III, noodkroon met stiftverankering Ac. Jaar (sept) 1EC T_TVIIISTIFT
Lijn tandheelkundige vaardigheden III, werkbesprekingen verplichte werkstukken Ac. Jaar (sept) 1EC T_TVIIIWERKB
Medisch tandheelkundige interactie Ac. Jaar (sept) 4EC T_MTI
Parodontitis II Ac. Jaar (sept) 4EC T_PAROII
Portfolio Ac. Jaar (sept) 1EC T_PORTFOLIO
Professioneel gedrag Ac. Jaar (sept) 1EC T_PG
Tandarts en wetenschap Ac. Jaar (sept) 5EC T_TANDWET
Tandarts, patiënt en samenleving Ac. Jaar (sept) 4EC T_TPS
Vrije studieruimte Ac. Jaar (sept) 1EC T_VRIJESTUD
Wetenschappelijke stage Ac. Jaar (sept) 16EC T_WETSTAGE