Challenges and Solutions for GEC&P

2019-2020
Dit vak wordt in het Engels aangeboden. Omschrijvingen kunnen daardoor mogelijk alleen in het Engels worden weergegeven.

Doel vak

After completing this course the student is able to:
- Understand the scope of the master spec. Global Environmental Change
and Policy
- Understand the position of personal background in the scope of the
master spec. Global Environmental Change and Policy
- Explain the relation between global environmental change, policy and
local practice in a field situation with stakeholders
- Conduct a DPSIR analysis and write an implementation plan with a
multidisciplinary team
- Pitch a solution to a scientific problem for a group of stakeholders

Inhoud vak

The course is an introduction to the master specialization program
Global Environmental Change and Policy. It is meant to build a bridge
between the different scientific backgrounds of the students and the
scope of the master specialization. The scope of the program is
explained, with focus on global environmental change (the challenge) and
policy (solutions).

Onderwijsvorm

Lectures and fieldwork

Toetsvorm

DPSIR assignment (30%)
Final exam (50)%
Summary of field excursion (20%)

Algemene informatie

Vakcode AM_1234
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 400
Onderwijstaal Engels
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator prof. dr. P.H. Pattberg
Examinator prof. dr. P.H. Pattberg
Docenten dr. P.J.H. van Beukering
dr. M.P. Bokhorst
prof. dr. P.H. Pattberg

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Excursie, Werkgroep, Computerpracticum
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: