E-Commerce Law

2019-2020
Dit vak wordt in het Engels aangeboden. Omschrijvingen kunnen daardoor mogelijk alleen in het Engels worden weergegeven.

Doel vak

In this course you are introduced into the main legal issues surrounding
e-commerce law. The legal background is EU regulations/directives/case
law. We take a critical approach, from understanding what there is
legally we work towards what this means for present day e-commerce, both
traditional website sale of products and services as well as newer
developments like apps, internet of things, etc.

Inhoud vak

Today consumers are as, or more, likely to buy groceries, clothes,
electronics or entertainment products online, while businesses outsource
everything from data analytics and data storage to personnel management
and brand development to online suppliers.
The European Union has a long history of investment in, encouragement
for, and development of, electronic commerce and for more than 20 years
has established a strong, and mostly coherent, regulatory framework for
the e-commerce sector.
The course gives insight into the main issues on e-commerce such as
liability of service providers, electronic contracting, electronic
identification, and online dispute resolution.

Onderwijsvorm

You should attend the first lecture to be introduced to the course and
your fellow students (the background of the students is always very
interesting, many nationalities, law background as well as technical,
etc.), as well as the tutorials.
We have 3 tutorials, they are interactive, and you need to prepare.

Toetsvorm

Assignments. Preparation for the tutorials (30%) and a final
essay assignment (70%).
You are allowed to work alone, but are encouraged to work as duo or trio
(since there is always discussion possible about answers/positions, it
helps to prepare in teams).

Literatuur

Articles via Canvas.
A.R. Lodder & A.D. Murray (eds.)EU Regulation of E-Commerce A
Commentar, Edward Elgar 2017
is available
electronically via UBVU.nl

Doelgroep

Apart from regular students, the course is also available for:
Students from other universities/faculties
Exchange students
Contractor (students who pay for one course)

Courses from a master at the faculty can only be taken as a secondary
course if you have a diploma that gives access to the relevant master/
specialization and if you are enrolled in a master.

Overige informatie

The following course objectives are only available in Dutch:

Eindtermen master Rechtsgeleerdheid

De afgestudeerde master beschikt over een academisch werk- en
denkniveau:
heeft diepgaande en specialistische kennis van en inzicht in minimaal
één deelgebied van het recht
heeft inzicht in de samenhang tussen verschillende onderdelen van het
recht, met inbegrip van het nationale en internationale recht

De afgestudeerde master beschikt over de volgende (juridische)
vaardigheden:

Analytische vaardigheden:
de juridische en maatschappelijke aspecten van een vraagstuk in hun
onderlinge samenhang beoordelen en daarover kritisch nadenken/oordelen
zich inzicht verschaffen in de problemen die zich bij rechtsvorming op
het gekozen deelgebied voordoen en een bijdrage leveren aan oplossing
daarvan
een probleem vanuit verschillende deelgebieden op een integratieve
manier benaderen

Probleemoplossende vaardigheden:
complexe casus diepgaand analyseren en interpreteren en zelfstandig
juridische oplossingen aandragen
complexe juridische problemen onderkennen, analyseren en oplossen

Onderzoeks- en presentatievaardigheden:
individueel een rechtswetenschappelijk onderzoek op academisch niveau
voorbereiden en uitvoeren (probleemstelling formuleren en afbakenen,
informatie verzamelen, gegevens interpreteren, conclusies trekken,
evalueren en aanbevelingen en suggesties doen voor verder onderzoek)
schriftelijk presenteren van een wetenschappelijk juridisch betoog
met argumenten onderbouwde mening formuleren over een complex juridisch
probleem of een nieuwe ontwikkeling
actief deelnemen aan een wetenschappelijk debat op het deelgebied dat
het masterprogramma beslaat

Algemene informatie

Vakcode R_E.commerc
Studiepunten 6 EC
Periode P5
Vakniveau 500
Onderwijstaal Engels
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator mr. dr. M.Y. Schaub
Examinator mr. dr. M.Y. Schaub
Docenten prof. mr. A.R. Lodder

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Werkgroep, Lezing
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: