SG_algemeen

Bestuurskunde

2018-2019

De moderne samenleving is steeds complexer geworden. Gewijzigde sociale verhoudingen en nieuwe maatschappelijke vraagstukken zijn daarvan het directe gevolg. In de eenjarige masteropleiding Bestuurskunde (BK) (deeltijdvariant in twee jaar) onderzoek je de inrichting van het openbaar bestuur en de sturing van de samenleving. De master Bestuurskunde kent vier afstudeerrichtingen. Allereerst Dynamiek van Besturen, dat zich toelegt op bestuurskunde in algemene zin. Ten tweede Besturen van Veiligheid, met specifieke aandacht voor veiligheidsvraagstukken. Ten derde Besturen van Maatschappelijke organisaties, waarin je speciaal ingaat op de missie, visie, sociale betrokkenheid en levensbeschouwelijke inspiratie van organisaties uit het maatschappelijk middenveld. En ten vierde Besturen van Zorgvernieuwing, waarin belangrijke achtergronden en kenmerken van ontwikkelingen in het zorgdomein worden bestudeerd.

Info

Niveau Master
Taal Nederlands
Duur 1 jaar
Vorm Voltijd en deeltijd
Studiepunten 60 EC
Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen
Master Bestuurskunde, afstudeerrichting Besturen van Maatschappelijke Organisaties
Master Bestuurskunde, afstudeerrichting Besturen van Veiligheid
Master Bestuurskunde, afstudeerrichting Kwaliteit van Besturen
Master Bestuurskunde, afstudeerrichting Besturen van Zorgvernieuwing