SG_algemeen

Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Taal en Cultuur

2018-2019

...

Info

Niveau Master
Taal Nederlands
Duur 1 jaar
Vorm Voltijd en deeltijd
Studiepunten 60 EC
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Leraar voorbereidend hoger onderwijs in Duits
Leraar voorbereidend hoger onderwijs in Engels
Leraar voorbereidend hoger onderwijs in Frans
Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Grieks, Latijn en Klassieke culturele vorming
Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Latijnse Taal en Cultuur
Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Nederlands