Students

Linguistics

2018-2019

People need language in order to communicate. Most of the time this is spoken language. Linguists study the phenomenon ‘language’ from different points of view. For instance, we study typologically different languages, so we can establish language universals, or language family universals. But we also study the learnability of language: how do children learn their language(s)? And how does this differ from processes that second language learners go through? If you are interested in the way languages are structured, and/or the way people learn and use their languages, this is your program! Choose either the English taught program that focuses on typological and descriptive linguistics or the Dutch taught program on applied linguistics. 

These are the two tracks: 
• Language Consultancy and Linguistic Documentation (English) 
• Applied Linguistics (Dutch) 

Info

Niveau Master
Taal Nederlands / Engels
Duur 1 years
Vorm Voltijd
Studiepunten 60 EC
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Master Linguistics, Specialization Language Consultancy and Linguistic Documentation
Omschrijving
The one-year Master in Linguistics offers a program in general
linguistics that focuses on the interaction between theory and data in
the research traditions of anthropological, typological and descriptive
linguistics. There are three specialist courses in the first semester:
Linguistic Research, Describing Morphosyntax and Articulatory phonetics
& the Typology of Sounds. The student also chooses one or two out of
three specialist tutorials. In the second semester, the student takes
two more courses and writes his/her MA thesis. These courses are:
Anthropological Linguistics and Field Methods & Linguistic Analysis.
Upon graduation, the student has the knowledge, skills and expertise to
function as a linguistic consultant or linguistic researcher in many
settings, especially in translation, cross-cultural communication and
language documentation. The student will have:
• knowledge of current developments in the fields of typological,
descriptive and anthropological linguistics;
• the ability to reflect critically on scholarly publications in these
fields;
• the skills to carry out linguistic research in fieldwork and cross-
cultural linguistic consultancy settings in a methodologically adequate
and systematic fashion;
• the ability to communicate the results of his or her research clearly
and systematically to both fellow linguists and audiences outside
academia;
• the ability to write a reference grammar of an underdocumented
language in accordance with the international standards of descriptive
and documentary linguistics.

Attend the obligatory modules and choose Electives for Linguistic
Consultancy for Bible Translation or Linguistic Electives worth 12
credits.
Naam vak Periode Credits Code
Master Thesis Linguistics: Language Consultancy and Linguistic Documentation Ac. Year (sept) 18EC L_TAMATWSSCR
Articulatory Phonetics and Typology of Sounds P1 6EC L_TAMATWS010
Linguistic Research P1 6EC L_AAMATWS002
Describing Morphosyntax P2 6EC L_TAMATWS014
Field Methods and Linguistic Analysis P4+5 6EC L_TAMATWS016
Anthropological Linguistics: An Overview P5 6EC L_TAMATWS015
Linguistic Consultancy for Bible Translation
Omschrijving
Attend Introduction to Translation Studies (6 ec) and Working Sessions
in Bible Translation (3 ec) and choose electives worth 3 credits from
the Faculty of Theology.
Naam vak Periode Credits Code
Introduction to Translation Studies P1 3EC L_TAMATWS012
Working Sessions in Bible Translation P2 6EC L_TAMATWS013
Linguistics
Omschrijving
Optional courses from a list of relevant linguistic courses (12 ec).
Master Linguistics, Specialization Applied Linguistics
Omschrijving
The Applied Linguistics specialization is a Dutch program. See for more
information the Dutch study guide.
Master Linguistics, Specialization Applied Linguistics, Track Dutch as Second Language
Omschrijving
Het traject NT2 bestaat uit vakken waar je taaltheoretische vraagstukken
combineert met praktijkgerichte oplossingen. Die praktijk is het NT2-
onderwijs aan volwassenen. De master bestaat uit 2 vakken van 9 stp
vakdidactiek. Bij deze twee vakken verdiep je je in de theoretische
inzichten die aan de verschillende onderdelen van dit onderwijs (zoals
spreken, luisteren, lezen, schrijven, woordenschat, grammatica) ten
grondslag liggen. Kennis van processen van taalperceptie, taalproductie,
taalontwikkeling en taalverwerving is onmisbaar bij de inrichting van
NT2-onderwijs. Bij deze twee vakken doe je aansluitend een
onderwijsstage (5 stp) waarin je NT2-onderwijs gaat geven en je in de
praktijk kunt gaan toetsen wat je bij deze vakken hebt geleerd.
Daarnaast volg je nog een vak Statistiek en het vak Linguistic Research
(beide 6 stp). Je doet in je masterjaar ook nog een onderzoeksstage (7
stp) en als afsluiting schrijf je een scriptie (18 stp). Als je deze
master hebt afgerond, ontvang je een Akte van bekwaamheid waarmee je
bevoegd bent om NT2-onderwijs aan volwassenen te geven. Ook ben je
geschikt om aan de slag te gaan als taalonderzoeker bij een
onderzoeksinstituut, als toetsontwikkelaar bij een
toetsontwikkelingsinstituut of als lesmateriaalontwikkelaar bij een
educatieve uitgeverij.
De master bestaat uit 60 studiepunten (stp) en duurt één jaar.
Naam vak Periode Credits Code
Master Thesis Linguistics: Applied Linguistics Ac. Year (sept) 18EC L_WAMATWSSCR
Paper Presentation Master Linguistics Ac. Year (sept) 0EC L_WAMATWS015
Linguistic Research P1 6EC L_AAMATWS002
Teaching Dutch as a Second Language P1+2+3 9EC L_WAMATWS010
Work Placement Master Applied Linguistics Dutch as Second Language P1+2+3 9EC L_WAMANT2STA
Advanced Statistics P2+3 6EC L_AAMATWS001
Language Teaching in Vocational Education and Pedagogy of Dutch as a Second Language to Adult SL Learners P4+5 12EC L_WAMATWS017
Master Linguistics, Specialization Applied Linguistics, Track Language Disorder
Omschrijving
Het traject Taalstoornissen richt zich op de taalverwerving van het
kind, vooral daar waar dat net iets anders gaat dan bij het gemiddelde
kind. In de colleges zie je om welke verschillende doelgroepen dat dan
gaat. Ook in deze master worden taaltheoretische inzichten gecombineerd
met praktijkgerichte vraagstukken. Bij het vak Specifieke
taalstoornissen en meertaligheid (6 stp) ligt de focus op het bestuderen
van verschillende soorten taalstoornissen die kinderen kunnen hebben en
werken we aan mogelijkheden om de diagnostiek bij meertalige kinderen te
verbeteren. Daarnaast wordt ook ruime aandacht besteed aan kinderen met
een gehoorstoornis (Taal en gehoorstoornissen, 6 stp) en aan
dyslectische kinderen (Dyslexie en orthodidactiek, 6 stp). Daarnaast
volg je nog een vak Statistiek en het vak Linguistic Research (beide 6
stp). Je doet in je masterjaar ook nog een onderzoeksstage (12 stp) en
als afsluiting schrijf je een scriptie (18 stp). Na het afronden van
deze master zou je bij een educatieve uitgeverij kunnen gaan werken als
ontwikkelaar van remediërende taalmethodes, als toetsontwikkelaar bij
een toetsontwikkelingsinstituut, als taalonderzoeker bij een
onderzoeksinstelling, als dyslexiebehandelaar of bij een audiologisch
centrum.
De master bestaat uit 60 studiepunten (stp) en duurt één jaar.
Naam vak Periode Credits Code
Master Thesis Linguistics: Applied Linguistics Ac. Year (sept) 18EC L_WAMATWSSCR
Paper Presentation Master Linguistics Ac. Year (sept) 0EC L_WAMATWS015
Dyslexia and Special Education in Language Teaching P1 6EC L_WAMATWS016
Linguistic Research P1 6EC L_AAMATWS002
Specific Disorders in Language Development and Multilinguality P1+2+3 6EC L_WAMATWS011
Advanced Statistics P2+3 6EC L_AAMATWS001
Disorders in Language and Hearing P2+3 6EC L_WAMATWS014
Work Placement Master Applied Linguistics P4+5+6 12EC L_WAMATWSSTA