Students

Law

2018-2019

The Master's degree programme in Law, specialization Transnational Legal
Studies has a study load of 60 credits, 1 academic year.

The programme consists of:

• 4 compulsory courses:
European and International Law (12 EC)
Transnational Human Rights and Globalization (6 EC)
Legal Methodology (Methoden van Rechtswetenschap) (6 EC)
Thesis (Scriptie) (12 EC)

Info

Niveau Master
Taal Nederlands / Engels
Duur 1 years
Vorm Voltijd en deeltijd
Studiepunten 60 EC
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Master Law, Specialization Labour Law
Omschrijving
De opbouw van de master Rechtsgeleerdheid, afstudeerrichting
Arbeidsrecht is als volgt:

• 4 verplichte vakken:
Verdieping arbeidsrecht (12 ec)
Europees Arbeidsrecht (6 ec)
Methoden van rechtswetenschap (6 ec)
Scriptie (12 ec)

• 1 gebonden keuzevak, keuze uit lijst hieronder (6 EC)
• 1 integratievak, keuze uit lijst hieronder (6 EC)
• Vrije keuzeruimte: 2 vrije keuzevakken (totaal 12 EC) of 1
keuzevak (6 EC) en een stage (minimaal 6 EC)


Een overzichtelijk jaarschema van deze afstudeerrichting vind je op
www.rechten.vu.nl > Onderwijs > Roosters & reglementen >Jaarschema's
Master Law, Specialization Conflict Management, Judiciary and Mediation
Omschrijving
De opbouw van de master Rechtsgeleerdheid, afstudeerrichting
Conflicthantering, rechtspraak en mediation is als volgt:

4 verplichte vakken
- Verdieping conflictoplossing, mediation en onderhandelen (12 EC)
- Restorative Justice (6 EC)
- Methoden van rechtswetenschap (6 EC)
- Scriptie (12 EC)

1 gebonden keuzevak, keuze uit lijst hieronder (6 EC)

1 integratievak, keuze uit lijst hieronder (6 EC)

Vrije keuzeruimte: 2 vrije keuzevakken (totaal 12 EC) of 1
keuzevak (6 EC) en een stage (minimaal 6 EC)

Een overzichtelijk jaarschema van deze afstudeerrichting vind je op
www.rechten.vu.nl > Onderwijs > Roosters & reglementen >Jaarschema's
Master Law, Specialization Government and Lawyer
Omschrijving
De opbouw van de master Rechtsgeleerdheid, afstudeerrichting
Jurist en overheid is als volgt:

4 verplichte vakken
- Wetgeving (12 EC)
- Europees staats- en bestuursrecht (6 EC)
- Methoden van rechtswetenschap (6 EC)
- Scriptie (12 EC)

1 gebonden keuzevak, keuze uit lijst hieronder (6 EC)

1 integratievak, keuze uit lijst hieronder (6 EC)

Vrije keuzeruimte: 2 vrije keuzevakken (totaal 12 EC) of 1
keuzevak (6 EC) en een stage (minimaal 6 EC)

Een overzichtelijk jaarschema van deze afstudeerrichting vind je op
www.rechten.vu.nl > Onderwijs > Roosters & reglementen >Jaarschema's.
Master Law, Specialization Private Law
Omschrijving
De opbouw van de master Rechtsgeleerdheid, afstudeerrichting
Privaatrecht is als volgt:

• 1 verdiepend vak, keuze uit lijst hieronder (12 EC)

• 3 verplichte vakken:
Internationaal Privaatrecht (6 EC)
Methoden van Rechtwetenschap (6 EC)
Scriptie (12 EC)

• 1 gebonden keuzevak, keuze uit lijst hieronder (6 EC)

• 1 integratievak, keuze uit lijst hieronder (6 EC)

• Vrije keuzeruimte: 2 vrije keuzevakken (totaal 12 EC) of 1
keuzevak (6 EC) en een stage (minimaal 6 EC)

De andere verdiepingsvakken van Privaatrecht kunnen tevens in de
gebonden keuzeruimte van 6 studiepunten worden ingezet. In dat geval is
nog maar 1 vrij keuzevak (6 ec) i.p.v. 2 vrije keuzevakken vereist.

Een overzichtelijk jaarschema van deze afstudeerrichting vind je op
www.rechten.vu.nl > Onderwijs > Roosters & reglementen >Jaarschema's.
Master Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting Privaatrecht - Gebonden keuzevakken
Naam vak Periode Credits Code
Intellectual Property, Design and Branding P1 6EC R_IEDB
International Company Law P1 6EC R_Int.comp.l
Labour Law P1 6EC R_ArbeidRI
Law of Succession I (M) P1 6EC R_ErfIIM
Pension Law P1 6EC R_Pensioenr
Selected Topics Company Law P1 6EC R_COND
Advanced Course Family Law: Divorce, Seperation and Ancillary Matters P1+2 12EC R_VerdFam
Advanced Course in Company Law P1+2 12EC R_Verd.ond
Advanced Course in Labour Law P1+2 12EC R_Verdarb
Advanced Course in Tort Law and Insurance P1+2+3 12EC R_Verd.av
Capita Tort Law P1+2+3 6EC R_Csaansp
Insurance Law P1+2+3 6EC R_Verzek
International Social Law: Multinationals and Globalisation P2 6EC R_Int.soc.r
Specialization Corporate Law (corporate restructuring, non profit organisations, and cooperatives) P2 6EC R_Ver.sticht
European Consumer Law in a Digital Society P4 6EC R_ECLDS
Intellectual Property and Technological Innovation P4 6EC R_IETI
International Intellectual Property Law P4 6EC R_Int.prop.l
International Labour Law: Multinational Corporations in a Globalizing World P4 6EC R_Int.lab.l
Litigation P4 6EC R_DCRP
Masterclass Private International Law P4 6EC R_MIntPr
Religious Communities and Law II P4 6EC R_GGR2
Advanced Course in Contract Law P4+5 12EC R_VerdCont
Matrimonial Property Law (M) P4+5 6EC R_HVRM
Enterprise and labor P5 6EC R_AIOR
Intellectual Property in the Information Society P5 6EC R_Intell.eig
Juvenile Law II P5 6EC R_Jeugdr.II
Property Law and Insolvency Law P5 6EC R_GoedIns
Intellectual Property, Design and Branding
P1 | 6EC | R_IEDB
International Company Law
P1 | 6EC | R_Int.comp.l
Labour Law
P1 | 6EC | R_ArbeidRI
Law of Succession I (M)
P1 | 6EC | R_ErfIIM
Pension Law
P1 | 6EC | R_Pensioenr
Selected Topics Company Law
P1 | 6EC | R_COND
Advanced Course Family Law: Divorce, Seperation and Ancillary Matters
P1+2 | 12EC | R_VerdFam
Advanced Course in Company Law
P1+2 | 12EC | R_Verd.ond
Advanced Course in Labour Law
P1+2 | 12EC | R_Verdarb
Advanced Course in Tort Law and Insurance
P1+2+3 | 12EC | R_Verd.av
Capita Tort Law
P1+2+3 | 6EC | R_Csaansp
Insurance Law
P1+2+3 | 6EC | R_Verzek
International Social Law: Multinationals and Globalisation
P2 | 6EC | R_Int.soc.r
Specialization Corporate Law (corporate restructuring, non profit organisations, and cooperatives)
P2 | 6EC | R_Ver.sticht
European Consumer Law in a Digital Society
P4 | 6EC | R_ECLDS
Intellectual Property and Technological Innovation
P4 | 6EC | R_IETI
International Intellectual Property Law
P4 | 6EC | R_Int.prop.l
International Labour Law: Multinational Corporations in a Globalizing World
P4 | 6EC | R_Int.lab.l
Litigation
P4 | 6EC | R_DCRP
Masterclass Private International Law
P4 | 6EC | R_MIntPr
Religious Communities and Law II
P4 | 6EC | R_GGR2
Advanced Course in Contract Law
P4+5 | 12EC | R_VerdCont
Matrimonial Property Law (M)
P4+5 | 6EC | R_HVRM
Enterprise and labor
P5 | 6EC | R_AIOR
Intellectual Property in the Information Society
P5 | 6EC | R_Intell.eig
Juvenile Law II
P5 | 6EC | R_Jeugdr.II
Property Law and Insolvency Law
P5 | 6EC | R_GoedIns
Master Law, Specialization Criminal Law
Omschrijving
De opbouw van de master Rechtsgeleerdheid, afstudeerrichting
Strafrecht is als volgt:

4 verplichte vakken
- Verdieping formeel en materieel strafrecht
- Internationaal en Europees strafrecht
- Methoden van rechtswetenschap (6 EC)
- Scriptie (12 EC)

1 gebonden keuzevak, keuze uit lijst hieronder (6 EC)

1 integratievak, keuze uit lijst hieronder (6 EC)

Vrije keuzeruimte: 2 vrije keuzevakken (totaal 12 EC) of 1
keuzevak (6 EC) en een stage (minimaal 6 EC)

Een overzichtelijk jaarschema van deze afstudeerrichting vind je op
www.rechten.vu.nl > Onderwijs > Roosters & reglementen >Jaarschema's
Optional Courses
Naam vak Periode Credits Code
Copyright law Ac. Year (sept) 6EC R_Auteursr
Criminal Law Research Lab Ac. Year (sept) 6EC R_StrLa
Criminal Law Theory Ac. Year (sept) 6EC R_Str.theo
Editorial Board - Amsterdam Law Forum Ac. Year (sept) 6EC R_ALF
Industrial Property Law Ac. Year (sept) 6EC R_Indu.eig
International Law Clinic Ac. Year (sept) 12EC R_IntLCl12
Labour Law Clinic Ac. Year (sept) 6EC R_Cssocz
EU Internal Market Law P1 6EC R_EUIML
European Constitutional and Administrative Law P1 6EC R_EurStBe
International Company Law P1 6EC R_Int.comp.l
Labour Law P1 6EC R_ArbeidRI
Law of Succession I (M) P1 6EC R_ErfIIM
Media and Communication Law P1 6EC R_Med.com.r
Pension Law P1 6EC R_Pensioenr
Private International Law P1 6EC R_Int.privI
Advanced Course Conflict Resolution, Mediation and Negotiation P1+2 12EC R_VerdCMO
Advanced Course Family Law: Divorce, Seperation and Ancillary Matters P1+2 12EC R_VerdFam
Advanced Course in Company Law P1+2 12EC R_Verd.ond
Advanced Course in Labour Law P1+2 12EC R_Verdarb
Advanced Criminal Law and Procedure P1+2 12EC R_Verd.str
Current Issues in Internet Law P1+2 12EC R_Act.intern
European and International Law P1+2 12EC R_EuIntL
Legislation and Legal Drafting P1+2 12EC R_Verd.st.b
Refugee and Family Migration Law P1+2 12EC R_STMRL
Technology Law P1+2 12EC R_ITL
Advanced Course in Tort Law and Insurance P1+2+3 12EC R_Verd.av
Capita Tort Law P1+2+3 6EC R_Csaansp
Insurance Law P1+2+3 6EC R_Verzek
Migration Law Clinic - semester 1 P1+2+3 6EC R_MLC1
Cybercrime P2 6EC R_Cybcrimsec
Historical Introduction to European Legal Science P2 6EC R_Hist.intro
International Criminal Courts and Tribunals P2 6EC R_Int.cr.c.t
International Humanitarian Law P2 6EC R_Int.hum.l
International Social Law: Multinationals and Globalisation P2 6EC R_Int.soc.r
Migration Law P2 6EC R_MigR
Problems of Market Regulation P2 6EC R_LBFM
Specialization Corporate Law (corporate restructuring, non profit organisations, and cooperatives) P2 6EC R_Ver.sticht
Privacy and Data Protection Law P3 6EC R_PrivSec
Religious Communities and Law I P3 6EC R_GGR1
Big Data, Human Rights and Human Security P3+4 6EC R_BDHR
Blockchain and Other Disruptive Business-tech Challenges to the Law P4 6EC R_IBIT
Competition Law P4 6EC R_Eur.comp.l
Education Law P4 6EC R_Onderwijsr
Environmental Law P4 6EC R_OmgRI
European Consumer Law in a Digital Society P4 6EC R_ECLDS
European Labour Law P4 6EC R_Eurarbeid
Financial and Economic Criminal Law P4 6EC R_FinEcStraf
Financial-Economic Crime P4 6EC R_FinEcCrim
Government and Education Law P4 6EC R_OeO
Government and Private Law P4 6EC R_OvPrivM
Health Law P4 6EC R_Gez.r
History of Politics and Parliament P4 6EC R_Pol.parl.g
Human Rights Protection in Europe P4 6EC R_Hum.ri.pro
International and European Criminal Law P4 6EC R_IEStraf
International Intellectual Property Law P4 6EC R_Int.prop.l
International Labour Law: Multinational Corporations in a Globalizing World P4 6EC R_Int.lab.l
International Weapons Law P4 6EC R_IWL
Irregular Migration P4 6EC R_IrMig
Legal English P4 6EC R_JurEn
Litigation P4 6EC R_DCRP
Masterclass Private International Law P4 6EC R_MIntPr
Mediation P4 6EC R_MedTi
Migration and Legal Remedies P4 6EC R_MLR
Religious Communities and Law II P4 6EC R_GGR2
Social Security Law P4 6EC R_Soc.zekerh
Terrorism & Security P4 6EC R_TerrSec
The Politics of International Law P4 6EC R_PolIL
Advanced Course in Contract Law P4+5 12EC R_VerdCont
Matrimonial Property Law (M) P4+5 6EC R_HVRM
Migration Law Clinic - Semester 2 P4+5+6 6EC R_MLC2
Administrative Procedure Law P5 6EC R_Best.proc
E-Commerce Law P5 6EC R_E.commerc
Enterprise and labor P5 6EC R_AIOR
EU Anti-Discrimination Law P5 6EC R_EUADL
Evidence Law P5 6EC R_Bewijsr
Government Liability P5 6EC R_OvAan
Intellectual Property in the Information Society P5 6EC R_Intell.eig
Juvenile Criminal Law P5 6EC R_Jeugdstr.r
Juvenile Law I P5 6EC R_Jeugdr.I
Juvenile Law II P5 6EC R_Jeugdr.II
Law and Ethics on Robots and Artificial Intelligence P5 6EC R_LERAI
Law Enforcement in Public Law P5 6EC R_Pub.r.hand
Local Government Law P5 6EC R_Gemrech
Philosophy of International Law and Migration P5 6EC R_Phil.int.l
Property Law and Insolvency Law P5 6EC R_GoedIns
Public Procurement Law P5 6EC R_Aanb.r
Restorative Justice P5 6EC R_ResJus
Sports Law P5 6EC R_Sportenr
Tax Law on Pensions P5 6EC R_Fisc.pens
Sociology of Law, Procedural Law and Practice P5+6 6EC R_R.soc.rpl
Selected Topics Migration Law P6 6EC R_CSMR
Copyright law
Ac. Year (sept) | 6EC | R_Auteursr
Criminal Law Research Lab
Ac. Year (sept) | 6EC | R_StrLa
Criminal Law Theory
Ac. Year (sept) | 6EC | R_Str.theo
Editorial Board - Amsterdam Law Forum
Ac. Year (sept) | 6EC | R_ALF
Industrial Property Law
Ac. Year (sept) | 6EC | R_Indu.eig
International Law Clinic
Ac. Year (sept) | 12EC | R_IntLCl12
Labour Law Clinic
Ac. Year (sept) | 6EC | R_Cssocz
EU Internal Market Law
P1 | 6EC | R_EUIML
European Constitutional and Administrative Law
P1 | 6EC | R_EurStBe
International Company Law
P1 | 6EC | R_Int.comp.l
Labour Law
P1 | 6EC | R_ArbeidRI
Law of Succession I (M)
P1 | 6EC | R_ErfIIM
Media and Communication Law
P1 | 6EC | R_Med.com.r
Pension Law
P1 | 6EC | R_Pensioenr
Private International Law
P1 | 6EC | R_Int.privI
Advanced Course Conflict Resolution, Mediation and Negotiation
P1+2 | 12EC | R_VerdCMO
Advanced Course Family Law: Divorce, Seperation and Ancillary Matters
P1+2 | 12EC | R_VerdFam
Advanced Course in Company Law
P1+2 | 12EC | R_Verd.ond
Advanced Course in Labour Law
P1+2 | 12EC | R_Verdarb
Advanced Criminal Law and Procedure
P1+2 | 12EC | R_Verd.str
Current Issues in Internet Law
P1+2 | 12EC | R_Act.intern
European and International Law
P1+2 | 12EC | R_EuIntL
Legislation and Legal Drafting
P1+2 | 12EC | R_Verd.st.b
Refugee and Family Migration Law
P1+2 | 12EC | R_STMRL
Technology Law
P1+2 | 12EC | R_ITL
Advanced Course in Tort Law and Insurance
P1+2+3 | 12EC | R_Verd.av
Capita Tort Law
P1+2+3 | 6EC | R_Csaansp
Insurance Law
P1+2+3 | 6EC | R_Verzek
Migration Law Clinic - semester 1
P1+2+3 | 6EC | R_MLC1
Cybercrime
P2 | 6EC | R_Cybcrimsec
Historical Introduction to European Legal Science
P2 | 6EC | R_Hist.intro
International Criminal Courts and Tribunals
P2 | 6EC | R_Int.cr.c.t
International Humanitarian Law
P2 | 6EC | R_Int.hum.l
International Social Law: Multinationals and Globalisation
P2 | 6EC | R_Int.soc.r
Migration Law
P2 | 6EC | R_MigR
Problems of Market Regulation
P2 | 6EC | R_LBFM
Specialization Corporate Law (corporate restructuring, non profit organisations, and cooperatives)
P2 | 6EC | R_Ver.sticht
Privacy and Data Protection Law
P3 | 6EC | R_PrivSec
Religious Communities and Law I
P3 | 6EC | R_GGR1
Big Data, Human Rights and Human Security
P3+4 | 6EC | R_BDHR
Blockchain and Other Disruptive Business-tech Challenges to the Law
P4 | 6EC | R_IBIT
Competition Law
P4 | 6EC | R_Eur.comp.l
Education Law
P4 | 6EC | R_Onderwijsr
Environmental Law
P4 | 6EC | R_OmgRI
European Consumer Law in a Digital Society
P4 | 6EC | R_ECLDS
European Labour Law
P4 | 6EC | R_Eurarbeid
Financial and Economic Criminal Law
P4 | 6EC | R_FinEcStraf
Financial-Economic Crime
P4 | 6EC | R_FinEcCrim
Government and Education Law
P4 | 6EC | R_OeO
Government and Private Law
P4 | 6EC | R_OvPrivM
Health Law
P4 | 6EC | R_Gez.r
History of Politics and Parliament
P4 | 6EC | R_Pol.parl.g
Human Rights Protection in Europe
P4 | 6EC | R_Hum.ri.pro
International and European Criminal Law
P4 | 6EC | R_IEStraf
International Intellectual Property Law
P4 | 6EC | R_Int.prop.l
International Labour Law: Multinational Corporations in a Globalizing World
P4 | 6EC | R_Int.lab.l
International Weapons Law
P4 | 6EC | R_IWL
Irregular Migration
P4 | 6EC | R_IrMig
Legal English
P4 | 6EC | R_JurEn
Litigation
P4 | 6EC | R_DCRP
Masterclass Private International Law
P4 | 6EC | R_MIntPr
Mediation
P4 | 6EC | R_MedTi
Migration and Legal Remedies
P4 | 6EC | R_MLR
Religious Communities and Law II
P4 | 6EC | R_GGR2
Social Security Law
P4 | 6EC | R_Soc.zekerh
Terrorism & Security
P4 | 6EC | R_TerrSec
The Politics of International Law
P4 | 6EC | R_PolIL
Advanced Course in Contract Law
P4+5 | 12EC | R_VerdCont
Matrimonial Property Law (M)
P4+5 | 6EC | R_HVRM
Migration Law Clinic - Semester 2
P4+5+6 | 6EC | R_MLC2
Administrative Procedure Law
P5 | 6EC | R_Best.proc
E-Commerce Law
P5 | 6EC | R_E.commerc
Enterprise and labor
P5 | 6EC | R_AIOR
EU Anti-Discrimination Law
P5 | 6EC | R_EUADL
Evidence Law
P5 | 6EC | R_Bewijsr
Government Liability
P5 | 6EC | R_OvAan
Intellectual Property in the Information Society
P5 | 6EC | R_Intell.eig
Juvenile Criminal Law
P5 | 6EC | R_Jeugdstr.r
Juvenile Law I
P5 | 6EC | R_Jeugdr.I
Juvenile Law II
P5 | 6EC | R_Jeugdr.II
Law and Ethics on Robots and Artificial Intelligence
P5 | 6EC | R_LERAI
Law Enforcement in Public Law
P5 | 6EC | R_Pub.r.hand
Local Government Law
P5 | 6EC | R_Gemrech
Philosophy of International Law and Migration
P5 | 6EC | R_Phil.int.l
Property Law and Insolvency Law
P5 | 6EC | R_GoedIns
Public Procurement Law
P5 | 6EC | R_Aanb.r
Restorative Justice
P5 | 6EC | R_ResJus
Sports Law
P5 | 6EC | R_Sportenr
Tax Law on Pensions
P5 | 6EC | R_Fisc.pens
Sociology of Law, Procedural Law and Practice
P5+6 | 6EC | R_R.soc.rpl
Selected Topics Migration Law
P6 | 6EC | R_CSMR
Master Law, Specialization Internet, Intellectual Property and Information Technology
Omschrijving
De opbouw van de master Rechtsgeleerdheid, afstudeerrichting Internet,
intellectuele eigendom en ICT is als volgt:

• 4 verplichte vakken:
Actualiteiten internetrecht (12 EC)
Intellectuele eigendom in de digitale samenleving (6 EC)
Methoden van Rechtswetenschap (6 EC)
Scriptie (12 EC)

• 1 gebonden keuzevak, keuze uit lijst hieronder (6 EC)

• 1 integratievak, keuze uit lijst hieronder (6 EC)

• Vrije keuzeruimte: 2 vrije keuzevakken (totaal 12 EC) of 1
keuzevak (6 EC) en een stage (minimaal 6 EC)

Een overzichtelijk jaarschema van deze afstudeerrichting vind je op
www.rechten.vu.nl > Onderwijs > Roosters & reglementen > Jaarschema's
Master Law, Specialization International Migration and Refugee Law
Omschrijving
The Master's programme Law, specialization International Migration and
Refugee Law has a study load of 60 credits, 1 academic year.

The programme consists of:

• 4 compulsory courses:
Refugee and Family Migration Law (12 EC)
Migration and Legal Remedies (6 ec)
Legal Methodology (Methoden van Rechtswetenschap) (6 EC)
Thesis (Scriptie) (12 EC)

• 1 integration course (6 EC), choose from the list below

• 1 elective course of the specialization (6 EC), choose from the
list below

• 2 elective courses, from the lists below or not specifically
related to this specialization (total of 12 EC), or 1 elective course (6
EC) + an internship (min. 6 EC).

To consult the year planning of the programme please visit:
www.law.vu.nl > Students > Schedules and Courses > Course and programme
schedules or VuNet.
Master Law, Specialization International Technology Law
Omschrijving
The Master's degree programme in Law, specialization International
Technology Law has a study load of 60 credits, 1 academic year.

The programme consists of:

• 4 compulsory courses:
Technology Law (12 EC)
Big Data, Human Rights and Human Security (6 EC)
Legal Methodology (Methoden van Rechtswetenschap) (6 EC)
Thesis (Scriptie) (12 EC)

• 1 integration course (6 EC), choose from the list below

• 1 elective course of the specialization (6 EC), choose from the
list below

• 2 elective courses, from the lists below or not specifically
related to this specialization (total of 12 EC), or 1 elective course (6
EC) + an internship (min. 6 EC).

To consult the year planning of the programme please visit:
www.law.vu.nl > Students > Schedules and Courses > Course and programme
schedules or VuNet.
Master Law, Specialization Transnational Legal Studies
Omschrijving
The Master's degree programme in Law, specialization Transnational Legal
Studies has a study load of 60 credits, 1 academic year.

The programme consists of:

• 4 compulsory courses:
European and International Law (12 EC)
Transnational Human Rights and Globalization (6 EC)
Legal Methodology (Methoden van Rechtswetenschap) (6 EC)
Thesis (Scriptie) (12 EC)

• 1 integration course (6 EC), choose from the list below

• 1 elective course of the specialization (6 EC), choose from the
list below

• 2 elective courses, from the lists below or not specifically
related to this specialization (total of 12 EC), or 1 elective course (6
EC) + an internship (min. 6 EC).

To consult the year planning of the programme please visit:
www.law.vu.nl > Students > Schedules and Courses > Course and programme
schedules or VuNet.