SG_algemeen

Bestuurskunde

2019-2020

De samenleving wordt ingewikkelder en daardoor minder gemakkelijk te begrijpen en te besturen. De technologie beïnvloedt in toenemende mate leven en werk en maatschappelijke vraagstukken zoals veiligheid, zorg en milieu hangen (internationaal) steeds met elkaar samen. Dat stelt hoge en ook steeds andere eisen aan het bestuur van publieke en private organisaties.

De master Bestuurskunde van de VU en de vier verschillende afstudeerrichtingen bieden de student de inzichten en de vaardigheden om greep te krijgen op die maatschappelijke vraagstukken. Die vier afstudeerrichtingen zijn:

1. Dynamiek van Besturen, die zich toelegt op bestuurskunde in algemene zin;
2. Besturen van Veiligheid, met specifieke aandacht voor (internationale) veiligheidsvraagstukken;
3. Besturen van Maatschappelijke organisaties, die vooral ingaat op missie, visie, sociale betrokkenheid en levensbeschouwelijke inspiratie van organisaties op het maatschappelijk middenveld;
4. Besturen van Zorgvernieuwing, waarin belangrijke achtergronden en kenmerken van ontwikkelingen in het zorgdomein worden bestudeerd.

Alle vier de afstudeerrichtingen zijn te volgen in een eenjarige voltijdmaster en een tweejarige deeltijdmaster.

Info

Niveau Master
Taal Nederlands
Duur 1 jaar
Vorm Voltijd en deeltijd
Studiepunten 60 EC
Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen
Master Bestuurskunde, afstudeerrichting Besturen van Maatschappelijke Organisaties
Master Bestuurskunde, afstudeerrichting Besturen van Veiligheid
Master Bestuurskunde, afstudeerrichting Kwaliteit van Besturen
Master Bestuurskunde, afstudeerrichting Besturen van Zorgvernieuwing