SG_algemeen

Biological Pharmaceutical Sciences minor

2018-2019

De minor bestaat uit twee vakken en een bachelorstage van 3 maanden. De vakken behandelen mechanismen van een aantal belangrijke ziekten zoals kanker, atherosclerose ('aderverkalking') en AIDS. De nadruk ligt hierbij op de moleculaire processen die een rol spelen bij het ontstaan van de ziekte, en hoe informatie hierover kan worden gebruikt om nieuwe diagnostiek en behandelingsmethoden te ontwikkelen. Gebruik van biotechnologie, biotherapeutics, antilichamen en drug delivery, vaccins en immunologie, en advanced analytics worden behandeld als pharmaceuticals met een biologische basis.

Info

Taal Nederlands
Studiepunten 30 EC
Startdatum 01-09-2018
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Biological Pharmaceutical Sciences minor
Naam vak Periode Credits Code
Biopharmaceuticals P1 6EC XB_43012
Project Ziekten, Moleculen en Beeldvorming P1 6EC X_430607
Farmaceutische Wetenschappen jaar 3 bachelorproject
Omschrijving
Verplichte keuze van maximaal 1 project uit onderstaande lijst op het
gebied van de Farmaceutische Wetenschappen. Een regulier bachelorproject
heeft een omvang van 18 EC. Studenten die deelnemen aan het Honours
programme hebben de mogelijkheid het bachelorproject uit te breiden met
6 EC (via vakcode X_HP002)).

Er geldt een ingangseis: Studenten die in periode 2 starten met hun
Bachelorproject dienen minimaal 102 EC te hebben behaald op 31 juli, en
studenten die in periode 5 hun bachelorproject aanvangen dienen minimaal
120 EC behaald te hebben op 15 februari voorafgaand aan het project.
Bovendien dienen deze studenten alle eerstejaarsvakken en alle practica
behaald te hebben.

Aanmelden voor een bachelorproject kan in juni voor een project in
periode 2-3 en 1 dec-15 januari voor een project in periode 5-6.
Aanmelden kan via de canvas community van het bacheklorproject FAR. Zie
de stagehandleiding FAR voor alle regels en richtlijnen. Voor vragen kun
je contact opnemen met de stagecoördinator via stages.far@vu.nl.
Naam vak Periode Credits Code
Bachelorproject Farmacochemie - Bioanalysis (IVM) P2+3, P5+6 18EC XB_430643
Bachelorproject Farmacochemie - Biomolecular Analysis P2+3, P5+6 18EC XB_430524
Bachelorproject Farmacochemie - Computational Medicinal Chemistry P2+3, P5+6 18EC XB_430618
Bachelorproject Farmacochemie - Drug Disposition & Safety Assessment P2+3, P5+6 18EC XB_430536
Bachelorproject Farmacochemie - Synthetic Bio-Organic Chemistry P2+3, P5+6 18EC XB_430621
Bachelorproject Farmacochemie - Theoretical Biochemistry P2+3, P5+6 18EC XB_430629
Bachelorproject Farmacochemie – Biomolecular Simulation & Modeling P2+3, P5+6 18EC XB_430533
Bachelorproject Farmacochemie – Structural Chemical Biology P2+3, P5+6 18EC XB_0012
Bachelorproject Farmacochemie – Synthetic Medicinal Chemistry P2+3, P5+6 18EC XB_430527
Bachelorproject Farmacochemie – Synthetic Peptide Chemistry P2+3, P5+6 18EC XB_0011
Bachelorproject Synthetic Radiopharmaceutical Chemistry P2+3, P5+6 18EC XB_0001
Bachelorproject Farmacochemie - Drug Discovery & Target Finding P2+3, P5+6, Ac. Jaar (sept) 18EC XB_430530