Students

Minor Clinical Track

2018-2019

In deze leerlijn (minor plus cursussen in semester 2) kun je kennis en vaardigheden opdoen die nodig zijn voor het werken in de klinische praktijk en kun je ontdekken of dit werkveld bij jou past. De cursussen leiden je op tot een breed inzetbare bachelor-psycholoog met interesse in wetenschappelijke klinische vraagstukken. Tevens leer je praktische basisvaardigheden voor het uitvoeren van klinische gesprekken en diagnostiek in de eerstelijnszorg. Vervolgens heb je de mogelijkheid om je meer te specialiseren via keuzevakken gericht op drie doelgroepen: kinderen, adolescenten en volwassenen met psychopathologie; en personen met neuropsychologische functiestoornissen die voorsorteren op drie klinische mastertracks: te weten klinische psychologie, klinische neuropsychologie en klinische ontwikkelingspsychologie.

Info

Taal Nederlands
Studiepunten 30 EC
Startdatum 01-09-2018
Faculteit
Minor Clinical Track
Omschrijving
In de minor Klinische Leerlijn krijg je vakken aangeboden vanuit een
klinisch, neuropsychologisch en ontwikkelingsperspectief. Aan het eind
van de minor kun je uitleggen hoe psychologisch (dis)functioneren van
een persoon verklaard wordt vanuit deze drie perspectieven en ga je met
de kennis en bijbehorende vaardigheden aan de slag tijdens praktische
oefeningen in de werkgroepen.

De minor Klinische leerlijn bestaat uit vijf vakken, met een totaal van
30 EC (6 EC per vak). Studenten die deze minor kiezen volgen allen de
vier vakken Klinische Lessen, Klinisch werkveld en interventiemethoden,
Klinische Gespreksvoering en Psychofarmacologie.
Daarnaast kiezen ze in periode 1 één van de drie varianten van het vak
Diagnostiek voor de Klinische Praktijk: te weten Kinderen en
Adolescenten, Klinische neuropsychologie of Klinische psychologie. De
verschillende varianten zijn verplicht voor de masters die aansluiten op
deze varianten, de master Klinische ontwikkelings-, Klinische neuro- en
Klinische psychologie.

Tevens sluiten de varianten aan op de keuzevakken die vanuit deze drie
verschillende richtingen worden aangeboden in periode 5 en 6. Zo sluit
de variant Klinische psychologie van het Diagnostiekvak het beste aan
bij de vakken Kortdurende Psychologische Interventies en Psychologische
Interventies bij Complexe Problemen en past de variant Klinische
Neuropsychologie het beste bij de vakken Neuropsychologie van de
veroudering en Pediatrische Neuropsychologie.

Studenten mogen van deze koppeling van keuzevakken afwijken.

Heb je vragen over de minor? Stuur een e-mail naar studiekeuze.fgb@vu.nl
Naam vak Periode Credits Code
Clinical assessment: Children and Adolescents P1 6EC P_BDKPKO
Clinical assessment: Clinical Neuropsychology P1 6EC P_BDKPKN
Clinical assessment: Clinical Psychology P1 6EC P_BDKPKL
Clinical Lessons P1 6EC P_BKLINLES
Clinical Field and Intervention Methods P2 6EC P_BKLWINT
Clinical Interviewing P2 6EC P_BKLGSV
Psychopharmacology P3 6EC P_BPSYFAR