Students

Minor Health

2018-2019

De minor Gezondheid richt zich op vraagstukken met betrekking tot patiënten met aandoeningen aan het bewegingssysteem, zoals orthopedische of neuromusculaire problemen en patiënten met niet aangeboren hersenletsel. Binnen deze minor worden zowel cursussen met een medisch-biologische signatuur als cursussen met een psychologische signatuur gedoceerd. Naast de etiologie en kenmerken van de verschillende aandoeningen wordt op de behandeling en het onderzoek daarnaar ingegaan. Tevens wordt aandacht besteed aan bewegen op het werk als oorzaak van aandoeningen en aan arbeidsparticipatie met een aandoening/handicap.

Info

Taal Nederlands
Studiepunten 30 EC
Startdatum 01-09-2018
Faculteit
Minor Health
Omschrijving
De minor Gezondheid richt zich op vraagstukken met betrekking tot
patiënten met aandoeningen aan het bewegingssysteem, zoals orthopedische
of neuromusculaire problemen. Binnen de minor worden zowel cursussen met
een medisch-biologische signatuur als cursussen met een psychologische
signatuur gedoceerd. Naast de etiologie en kenmerken van de
verschillende aandoeningen wordt op de behandeling en het onderzoek
daarnaar ingegaan. Tevens wordt aandacht besteed aan bewegen op het werk
als oorzaak van aandoeningen en aan arbeidsparticipatie met een
aandoening/handicap.
Naam vak Periode Credits Code
Movement and Health at Work P1 6EC B_BWGZWERK
Rehabilitation P1 6EC B_REVAL
Applied Exercise Physiology P2 6EC B_TIF
Research Methods/Epidemiology P2 6EC B_OZMEPIDEM
Neuropsychology and Rehabilitation Psychology P3 6EC B_NEURREVPSY