SG_algemeen

Gezin, recht en forensische gedragswetenschappen (minor)

2019-2020

In deze minor leer je wat ingrijpen in opvoeding en gezinsleven betekent vanuit een juridisch en gedragswetenschappelijk kader. Hoe verloopt ingrijpen in kwetsbare gezinnen en problematische opvoedingssituaties binnen juridische en psychologische/pedagogische kaders? Ook krijg je inzicht in gedragswetenschappelijke en juridische kennis, praktijken en procedures. Met deze minor ben je goed voorbereid op samenwerking in een multidisciplinaire setting. Zo draag je bij aan een veilige en goed beschermde opvoeding, een gezonde ontwikkeling van kinderen en jeugdigen en het goed functioneren van ouders in intacte gezinnen en tijdens en na de scheiding.

Info

Taal Nederlands
Studiepunten 30 EC
Startdatum 01-09-2019
Faculteit