SG_algemeen

Orthopedagogen en passend onderwijs

2019-2020

In deze minor verdiep je je in het veld van (passend) onderwijs, met speciale aandacht voor de ontplooiing van kinderen en jongeren in de schoolse leeftijd (4 jaar tot vroege volwassenheid). Het doel is dat je kennis en inzicht krijgt in de complexe samenhang van cognitief en sociaal functioneren en biologische ontwikkeling in relatie tot functioneren op school en thuis. Daarnaast verwerf je inzicht in de ontwikkeling van het brein en de implicaties daarvan voor onderwijs en opvoeding

Info

Taal Nederlands
Studiepunten 30 EC
Startdatum 01-09-2019
Faculteit
Orthopedagogen en passend onderwijs
Omschrijving
De Wet op het passend onderwijs stelt dat zoveel mogelijk leerlingen met
een beperking niet meer naar speciaal onderwijs gaan, maar meedraaien
binnen het reguliere onderwijs. Scholen moeten zorgen voor onderwijs dat
past bij de onderwijsbehoefte van de leerling. Het uitgangspunt is voor
elk kind een passende plek, om zodoende het beste uit het kind te halen.
Specifieke leerstoornissen, fysieke of verstandelijke beperkingen
vereisen aanvullende begeleiding en zorg op school. Daarnaast kunnen
vragen ontstaan rondom motivatie, plannen en organiseren van (huis)werk
of de sociale omgang met klasgenoten en leerkrachten.
Orthopedagogen in het passend onderwijs ontwerpen een
handelingsgerichte aanpak voor behandeling en begeleiding van leerlingen
die behoefte hebben aan extra ondersteuning in de klas. Zo onderzoeken
ze de onderwijsbehoeftes van kinderen en adolescenten bij het schoolse
leren, waarbij ze ook de ondersteuningsbehoeften van de leerkrachten en
docenten in kaart brengen.

In deze minor verdiepen studenten zich in het veld van (passend)
onderwijs, met speciale aandacht voor de ontplooiing van kinderen en
jongeren in de schoolse leeftijd (4 jaar tot vroege volwassenheid). Doel
is dat studenten kennis en inzicht verkrijgen in de complexe samenhang
van cognitief en sociaal functioneren en biologische ontwikkeling in
relatie tot functioneren op school en thuis. Daarnaast verwerven
studenten inzicht in de ontwikkeling van het brein en de implicaties
daarvan voor onderwijs en opvoeding.
Daarnaast wil de minor studenten in staat stellen om deze kennis en
inzichten toe te passen in het beoordelen en ontwikkelen van
wetenschappelijke kennis over onderwijs en de daarbij passende
interventies, daarbij rekening houdend met ontwikkelingen op het gebied
van nieuwe media.

Deze minor staat open voor studenten Psychologie, Pedagogische
wetenschappen en Criminologie.

Heb je vragen over de minor? Stuur dan een e-mail naar
studiekeuze.fgb@vu.nl
Naam vak Periode Credits Code
Diagnostiek voor de Klinische Praktijk,Kinderen en Adolescenten P1 6EC P_BDKPKO
Ontwikkeling en Psychopathologie P1 6EC P_BONTPSP
Kinderen en Nieuwe Media P2 6EC P_BKNWMED
Mind Brain and Education P2 6EC P_BMBEDUC
Passend Onderwijs P2+3 6EC P_BPASOND