SG_algemeen

Social and Cultural Anthropology

2018-2019
Deze opleiding wordt aangeboden in het Engels. Sommige van de omschrijvingen zijn daarom mogelijk alleen in het Engels beschikbaar.

In de premaster Social and Cultural Anthropology worden studenten met een HBO-bachelordiploma voorbereid op deelname aan de Engelstalige Master’s in Social and Cultural Anthropology. In de eerste drie vakken staat basiskennis van de antropologie centraal en oefenen studenten in het academisch schrijven in het Engels. Daarna volgt een vak over kwalitatieve onderzoeksmethoden met enige praktijkopdrachten. In de laatste twee maanden van het traject schrijven studenten een individueel academisch paper in het Engels waarin zij de verworven kennis en vaardigheden in praktijk brengen. Het aanleren van een academische werk- en denkhouding heeft tijdens het hele premasterprogramma expliciet aandacht.

Info

Niveau Premaster
Taal Engels
Duur 1 jaar
Vorm Voltijd en deeltijd
Studiepunten 30 EC
Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen